สุรินทร์ จับมือโรงพยาบาลสร้างต้นแบบองค์กรลด หวาน มัน เค็ม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


สุรินทร์ จับมือโรงพยาบาลสร้างต้นแบบองค์กรลด หวาน มัน เค็ม  thaihealth


สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จับมือโรงพยาบาลสร้างต้นแบบองค์กรลด หวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภัยเงียบของคนไทย


วันนี้ (24 พ.ย. 60)  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์  นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อปลุกกระแสการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เน้นการลดหวาน มัน เค็ม ซึ่งโรงพยาบาลสุรินทร์ได้จัดทำโครงการเป็นต้นแบบในการบริการอาหารแก่ผู้ป่วย และ ผู้ประกอบการอาหารในโรงพยาบาลให้ปรุงอาหารที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก โดยการลดการปรุงอาหารสำเร็จรสจัดจนเกินไป และสร้างการณรงค์ให้ผู้บริโภคไม่เว้นแต่ผู้ป่วย ให้สร้างความเคยชินในการลดอาหาร หวาน มัน เค็ม ที่อันจะก่อให้เกิดการสะสมจนเกิดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs  กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  จึงได้ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย  และโรงพยาบาลสุรินทร์  ในการจัดโครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็มขึ้น


สุรินทร์ จับมือโรงพยาบาลสร้างต้นแบบองค์กรลด หวาน มัน เค็ม  thaihealth


กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นั้นเป็นชื่อเรียก กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือ ติดต่อ ผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากไลฟ์สไตล์วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด และมีความเครียดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่ได้มีการรักษาควบคุม  องค์การอนามัยโลก (WHO) เล็งเห็นว่ากลุ่มโรค NCDs นั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อย่างโรคเบา โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุง


นท.พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี ประธานโครงการโรงพยาบาลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพลดหวานมันเค็ม กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กำลังเป็นภาวะวิกฤตระดับโลก สถานการณ์โรคเรื้อรังในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ได้แก่การบริโภคอาหารไม่สมดุล บริโภคมากเกินไป บริโภคไม่ปลอดภัย  ขาดการออกกำลังกายและมีภาวะเครียดส่งผลต่อสุขภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดบริการ ลด หวาน มัน เค็ม เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปรุงอาหาร ผู้บริโภค ได้รับองค์ความรู้ ตระหนักและนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้และพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลอื่น


ด้าน นพ.ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการฯ มีประโยชน์ ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกรับประทานอาหารของประชาชน โดยเริ่มบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพของประชาชนอยู่แล้ว ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญผ่านการเป็นต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพสำหรับทางด้านตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร ยังได้เสนอที่จะให้ผู้บริโภคสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ โดยการค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคมาจากบ้าน แทนที่จะให้ร้านค้าปรับเปลี่ยนการประกอบอาหาร เพราะเป็นการทำธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบในภาพรวม แต่จะขอให้สร้างสำนึกการรับประทานของบุคคลแทนจะยั่งยืนกว่าการปรับเปลี่ยนที่ปลายเหตุ

Shares:
QR Code :
QR Code