สุนัขสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น เจ้าของเสี่ยงโทษ

ที่มา : แนวหน้า


สุนัขสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น เจ้าของเสี่ยงโทษ thaihealth


แฟ้มภาพ


การเลี้ยงดูสุนัขแล้วไปสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นหมาไทย หรือหมาเทศ ตัวใหญ่ หรือตัวเล็ก หูตั้ง หรือหูตูบ ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสุนัขที่จะดุได้ เพราะฉะนั้นเจ้าของสุนัขหากปล่อยให้สุนัขไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้ สามารถเอาผิดเจ้าของหมาได้ตั้งแต่เรียกค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


โดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเลี้ยงดูสุนัขแล้วไปสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น ไปกัดเด็กหรือไปกัดไก่ผู้อื่น เจ้าของต้องรับผิดชอบตาม ป.อาญา มาตรา 377 ถ้าผู้ควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจจะทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และตาม ป.พ.พ. มาตรา 433


อย่างไรก็ตาม ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ เจ้าของสัตว์จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย ให้แก่ฝ่ายที่เสียหายจากสัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงสัตว์นั้น อีกทั้งตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายมนุษย์หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สิน ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์ควรจะมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวของสัตว์นั้น และที่สำคัญต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยเปิดข้อกฎหมาย เมื่อคุณถูกสุนัขกัด 'สามารถเอาผิดเจ้าของได้'


นอกจากนี้ ยังเกี่ยวกับ มาตรา 446 กรณีทำให้มีความเสียหายแก่ร่างกายและอนามัย รวมถึงเสียเสรีภาพก็สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เพิ่มเติม อีกทั้ง ยังสามารถเอาผิดเจ้าของสุนัขฐานประมาท หากอันตรายจนสาหัส จะผิดตาม มาตรา 300 โทษคือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หากได้รับอันตรายไม่มากจะมีโทษตาม มาตรา 390 ฐานประมาทจนทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทั้งกายและใจ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท และโทษที่หนักที่สุดหากพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของสัตว์ประมาท คือ มาตรา 291 ผู้ใดกระทำประมาทจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต โทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท


เหตุการณ์สุนัขกัดเด็กนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว อย่างในอดีตก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากมาย อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เราควรใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงดูสุนัข การดูแลเอาใจใส่ ต้องระมัดระวัง และต้องมีความรับผิดชอบหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมา ไม่ควรปฏิเสธในส่วนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ จะไปโทษสุนัขไม่ได้ เพราะไม่มีใครอยากให้ความสูญเสียเกิดกับครอบครัวตัวเองอย่างแน่นอน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ