สุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูล่าฮูป

 

สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เชิญร่วมมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูล่าฮูป โดยเพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นฮูล่าฮูป ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายกับการสร้างสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. และเผยแพร่สู่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการมหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบางสร้างได้ด้วยฮูล่าฮูป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นฮูล่าฮูป ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายกับการสร้างสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. และเผยแพร่สู่ประชาชนทุกกลุ่มวัย สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกำหนดจัดงานมหกรรพร้อมกันทั้งประเทศ

โดยส่วนกลางจัดที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ในส่วนภูมิภาคจัดในสถานที่เหมาะสม ส่วนจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมออกกำลังกายโดย เต้นฮูล่าฮูป ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หนองระแหง เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 น. กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าราชการ อสม. และประชาชนทั่วไป จำนวน 350 คน

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ