สื่อหน้าจอที่เหมาะกับลูก

ที่มา: สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.


สื่อหน้าจอที่เหมาะกับลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


สื่อหน้าจอที่เหมาะกับเด็ก พ่อแม่ควรเลือกสื่อหรือรายการที่มีเนื้อหาไม่เป็นพิษเป็นภัย   ทั้งให้ความบันเทิง ส่งเสริมจินตนาการ ช่วยพัฒนาสติปัญญาและการแสดงออกทางอารมณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรายการที่จัดทำขึ้นมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะเท่านั้นแต่อาจเป็นรายการสำหรับผู้คนทั่วไป แต่มีเนื้อหาสาระและคุณค่าที่เป็นประโยชน์ และไม่นำเสนอภาพและเสียงที่รุนแรงบีบคั้นอารมณ์ โดยแบ่งได้เป็น 2  ประเภทคือ ประเภทที่กระตุ้นความสนใจและประเภทที่สร้างความสบายใจ

Shares:
QR Code :
QR Code