สื่อสารลูกน้อยด้วยภาษากาย

ที่มา : งาน SOOK Festival ในการเสวนาหัวข้อ เรื่อง “Baby Sing and Sign” โดย แม่หญิง แม่โม Playgroup Thailand ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ


สื่อสารลูกน้อยด้วยภาษากาย thaihealth


Baby Sign คือ การสื่อสาร โดยใช้ภาษาทางกายหรือภาษามือ ซึ่งพ่อแม่สามารถสอนให้กับลูกๆ ก่อนถึงวัยหัดพูด เพื่อที่จะได้รู้ถึงความต้องการลูก โดยไม่ต้องเดาว่าลูกต้องการอะไร และยังช่วยในการพัฒนาการสื่อสาร การเพิ่มพูนคำศัพท์ กระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว


จากการค้นคว้า ก็พบว่า เด็กทารกสามารถสื่อสารด้วยท่าทาง และสามารถฝึกสอน Baby Signs ได้ทุกคน และยังบอกว่าการใช้มือเป็นการสื่อสาร ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย จึงทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วกว่าการสื่อสารด้วยคำพูด (tongue and mouth)


นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยมากมายพิสูจน์แล้วว่า Baby Sign สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารกได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางภาษาและสติปัญญา  โดยการติดตามผลในเด็กโตวัย 8-9 ปี ขึ้นไป ที่เคยฝึก Baby Signs พบว่า เด็กที่ได้รับการฝึกมีพัฒนาการทางภาษาดีกว่าเด็กคนอื่นๆ ที่ไม่เคยได้รับการฝึก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ