สื่อทีวีทำให้คนไทยเล่นพนันฟุตบอลสูงสุด

 

ศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน เปิดข้อมูลสื่อทีวีมีผลทำให้คนไทยเล่นการพนันฟุตบอลสูงสุด เผยยิ่งมีการถ่ายทอดสดมากเท่าใด การซีบซับการเล่นพนันฟุตบอลยิ่งเพิ่ม  ด้านเครือข่ายภาคประชาชน เสนอรัฐควรออกกฎหมายควบคุมสื่อทีวีห้ามเสนออัตราการต่อรองและการทายผลกีฬาฟุตบอล

สืบเนื่องจากวันที่ 5 มีนาคม เป็นวันนักข่าว ซึ่งอาชีพสื่อมวลชนนั้นเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะมีหน้าที่คอยเฝ้าระวัง และเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม อย่างไรก็ตามได้มีงานวิจัยหลากหลายชิ้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวกีฬาฟุตบอล ที่อาจจะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงการพนันที่มากขึ้นของประชาชน

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (center for gambling studies) ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นการวิจัย กรณีการเล่นพนันฟุตบอลในประเทศไทย พบว่า เพศชายร้อยละ 90.2 อายุระหว่าง 21-30 ปี เป็นกลุ่มที่เล่นการพนันฟุตบอลมากที่สุด นอกจากนี้ในการนำเสนอกีฬาฟุตบอลต่างประเทศนั้นสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีการแพร่ภาพสัญญาณการถ่ายทอดสด ทำให้ผู้ชมได้รับชมเกมกีฬา และมีส่วนในการเล่นการพนันฟุตบอลได้อย่างทันที  และยิ่งมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลทางฟรีทีวีมากขึ้นเท่าใด จำนวนการเล่นพนันฟุตบอลก็จะมากขึ้นเป็นทวีคูณ ส่วนการเลือกเล่นการพนันฟุตบอลนั้นส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเลือกเล่นการพนันเฉพาะคู่ที่มีการถ่ายทอดสด และมั่นใจในทีมที่ตัวเองเชียร์  โดยดูผลงานจากการแข่งขันนัดที่ผ่านมา ทั้งนี้สื่อโทรทัศน์ยังทำให้ผู้ชมตัดสินใจเล่นการพนันได้ง่ายขึ้น และทำให้ซึมซับการเล่นการพนันอย่างไม่รู้ตัว  ซึ่งอีกประเด็นที่น่ากังวลคือเมื่อมีการเล่นพนันฟุตบอลชนะ ผู้เล่นการพนันได้เงินมาก็จะนำเงินไปติดเคเบิ้ลทีวี และดูการถ่ายทอดฟุตบอลจากเคเบิ้ลทีวี ทำให้จำนวนการดูฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น เพิ่มอัตราการเข้าถึงได้มากขึ้น ส่งผลสามารถเล่นการพนันได้มากขึ้นตามไปด้วย

ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์มีการเอื้อต่อการเล่นการพนัน คือเป็นสื่อที่จะให้ข้อมูลสถิติ อัตราต่อรอง ผ่านทัศนะของคอลัมน์นิสต์และสายด่วนเซียนบอล โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เล่นการพนันฟุตบอลจะซื้อหนังสือพิมพ์กีฬาเป็นประจำ ส่วนสื่ออินเตอร์เน็ตถือเป็นสื่อที่ทำให้ทราบข่าวด้านต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลมากขึ้น เป็นสื่อที่รายงานสดผลการแข่งขัน โดยข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตจะทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ต่างๆ ได้อีกด้วย

ด้านนายพงศธร จันทรัศมี ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิวงศ์ กล่าวว่า ในวันนักข่าวที่จะถึงนี้ อยากฝากถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนว่าควรจะมีจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวสาร และควรคำนึงถึงเยาวชน อีกทั้งผู้ปกครองเองก็ควรสอดส่องและดูแลบุตรหลานของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อกีฬาฟุตบอล และชี้ให้เห็นถึงโทษของการพนันที่จะเกิดขึ้นว่าหากก้าวเข้าสู่วงจรของการพนันฟุตบอลว่าจะเป็นอย่างไร อีกทั้งภาครัฐควรออกกฎหมายควบคุมสื่อในการนำเสนอข่าวกีฬาที่มีผลต่อการเล่นกีฬาฟุตบอลด้วย เช่น การห้ามลงราคาอัตราต่อรองในสื่อหนังสือพิมพ์ และต้องมีบทลงโทษที่ลงแรงต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายดังกล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code