“สี่เรื่องรัก ที่ไม่ลืมเลือน”

          คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม  ขอเชิญผู้สนใจชมภาพยนต์สั้นที่สร้างจากเรื่องจริง “สี่เรื่องรัก ที่ไม่ลืมเลือน” (4-get-me-not)  จำนวนจำกัด!!

/data/content/23466/cms/chjkopsvwyz5.jpg

          งานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

          โดยงานนี้พบกับ 4 ผู้กำกับระดับแนวหน้าของเมืองไทย  นนทรีย์ นิมิบุตร, โสภณ ศักดาพิสิษฐ์, ศิวโรจน์ คงสกุล, เสรีย์ หล้าชนบท   จากประสบการณ์จริงของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผู้ดูแลผู้ป่วย

          พร้อมฟังเสวนา “มองผ่านหนัง รู้ทันอัลไซเมอร์”  จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี

          สนใจสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร 086 990 4207 

 

 

         ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code