‘สิ่งพึงทำ’ หลังชาวไทยสูญเสียครั้งใหญ่

ที่มา : มติชนออนไลน์


 ‘สิ่งพึงทำ’ หลังชาวไทยสูญเสียครั้งใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ


จิตแพทย์ แนะการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า


นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้าที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงถึงวิธีการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนหลังเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ว่า การดูแลสุขภาพจิตของประชาชนโดยเฉพาะในยุคที่มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่มากขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แม้เดิมจะเคยผ่านเหตุการณ์การสูญเสียเช่นนี้มาแล้วก็ตาม ทั้งนี้สิ่งที่พึงทำจากบทเรียนนานาชาติ คือ 1.ต้องช่วยให้ประชาชนได้แสดงออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพิธีกรรมของรัฐตลอด 30 วัน เช่น กิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์ และพิธีกรรมของแต่ละศาสนา เพราะจะช่วยให้ลดความทุกข์ใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี 2.ต้องส่งเสริมให้ประชาชนสามาถแสดงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อพระประมุข เช่น การเขียนความรู้สึก การเล่าเรื่องประทับใจเพราะจะช่วยเยียวยาประชาชนได้มากที่สุด


3.มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีงามต่อพระองค์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา หรือการบริจาคต่างๆ เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้น 4.ช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดที่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ทีมีความรู้สึกผูกพันต่อในหลวง กลุ่มเด็กที่อาจจะรู้สึกสับสนต่อปฎิกิริยาของผู้ใหญ่และกลุ่มผู้ที่มีความเครียดจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาจากครอบครัวหรือเศรษฐกิจ และ 5.ร่วมกันสืบทอดปณิธานของในหลวง เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการน้ำ หรือ โครงการพระราชดำริต่างๆ


“สิ่งที่พึงระวังในระยะเวลานี้ ได้แก่ 1.ต้องไม่ปิดกั้นการแสดงออกถึงความรู้สึก อย่าให้รู้สึกสิ้นหวังท่วมท้นจนมองไม่เห็นทางออกของสังคม 2.ไม่แสดงออกความรู้สึกที่จะไปกระตุ้นความขัดแย้งและความเห็นต่างในสังคม และ 3.ไม่หาแพะรับบาปว่าใครเป็นคนผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” นพ.ยงยุทธ์ กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code