สิ่งที่คนไทยต้องทำ คือ เปลี่ยน mideset ใหม่ พัฒนาทักษะแรงงาน เรียนรู้ออนไลน์ ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

จำนวนดาวน์โหลด : 2 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code