สินค้าประมง-ปศุสัตว์ปลอดภัย ประชาชนบริโภคได้ตามปกติ

ที่มา : แนวหน้า


สินค้าประมง-ปศุสัตว์ปลอดภัย ประชาชนบริโภคได้ตามปกติ thaihealth


แฟ้มภาพ


รมว.เกษตรฯ การันตีสินค้าประมง – ปศุสัตว์ปลอดภัย ขอให้ประชาชนบริโภคได้ตามปกติ เน้นย้ำต้องปรุงสุกเท่านั้น


รมว.เกษตรฯยืนยัน สินค้าจากประมง – ปศุสัตว์ยังมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมย้ำมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ขอให้พี่น้องประชาชนสามารถบริโภคได้ตามปกติ  ด้านปลัดเกษตรฯ เผยกรมประมงเร่งหาตลาดรองรับสินค้า สัตว์น้ำ หลังปิดท่าเรือ-ตลาดใหญ่ ขณะที่ประชาชนแห่ซื้อกุ้งก้ามกราม ราคาถูก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใน อ.บางแพ จ.ราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบ


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงได้มีการสรุปรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งจากกระแสความกังวลของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสัตว์น้ำที่อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการบริโภคอาหารทะเล ทางกระทรวงฯ จึงได้ทำการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งสินค้าประมงและสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยและได้มาตรฐานต่อผู้บริโภคให้มากที่สุด จึงขอให้พี่น้องประชาชนสามารถบริโภคได้ตามปกติ และขอยืนยันว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองจากกรมประมงและกรมปศุสัตว์ จะไม่มีการแพร่เชื้ออย่างแน่นอน


ด้าน นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกระแสความกังวลของประชาชนต่อการบริโภคสินค้าประมง กระทรวงเกษตรฯโดยกรมประมง ได้มีการออกมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัส โควิด-19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อ สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น คือ 1.ผู้ประกอบการกระบวนการผลิต เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มต้องขึ้นทะเบียนและได้มาตรฐานจากกรมประมงปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง และการปฏิบัติงาน ล้างทำความสะอาดยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์น้ำ ส่วนชาวประมง/เรือประมงทุกคนต้องผ่านการคัดกรองจากศูนย์แจ้งเข้า-ออก ตามมาตรการของกรมประมง ทำความสะอาดส่วนที่สัมผัสกับสัตว์น้ำอยู่เสมอ เป็นต้น


2.ผู้ประกอบการกระบวนการลำเลียง และขนส่งสัตว์น้ำ ล้างและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับ ลำเลียง หรือขนส่งสัตว์น้ำก่อน-หลัง ใช้ทุกครั้ง ฉีดพ่น ทำความ สะอาดยานพาหนะที่ใช้ในการลำเลียง หรือขนส่ง ก่อน-หลัง ทุกครั้ง โดยประสานกรม ปศุสัตว์หรือภาคเอกชนช่วยดำเนินการ พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง 3.ผู้ประกอบการสะพานปลา (องค์การสะพานปลานำร่อง) ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรือ สะพานปลา คัดกรองบุคลากรที่ทำงานในพื้นที่ทุกรายเป็นประจำทุกวัน ทำความสะอาดสถานที่ด้วยคลอรีนทุกวัน พาหนะบรรทุกสัตว์น้ำที่ เข้า-ออก ต้องลงทะเบียน และฉีดพ่นด้วยคลอรีน และ 4.ผู้ประกอบการร้านค้า Modern Trade ปฏิบัติตามข้อกำหนดร้านค้าของสาธารณสุข ทำความสะอาดพาหนะที่ขนส่งสินค้า ณ จุดจอด ก่อนมีการขนถ่ายเข้าสู่สถานประกอบการด้วยคลอรีน แยกสัตว์น้ำแต่ละประเภท ล้างทำความสะอาดและบรรจุในถุงพลาสติกก่อนวางบนน้ำแข็ง สุ่มตรวจการปนเปื้อน


นายทองเปลวกล่าวว่า ขณะนี้กรมประมงได้เร่งสร้างการรับรู้ผู้บริโภคว่า สินค้าประมงไม่เป็นพาหะเชื้อโควิด-19 การระบาดที่ผ่านมาเป็นการติดต่อจากคนสู่คนพร้อมทั้งเร่งแก้ไขผลกระทบสินค้าประมงที่ต้องขายผ่านตลาดประมง โดยประสานผู้ประกอบการ ตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมือง เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าประมงให้แก่เกษตรกร ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้ชะลอการจับกุ้ง เพื่อลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด แต่หากจำเป็นต้องจับให้ประสานไปยังสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง เพื่อเข้าไปช่วยรับซื้อในราคาที่เกษตรกรคุ้มต้นทุน


นายประวิทย์ ละออบุตร ประมงจังหวัด ราชบุรีร่วมกับนายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นางวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี ได้นำกุ้งก้ามกรามจากสมาคมฯ และชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จ.ราชบุรี มาวางจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติ หลังจากกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง อ.บางแพ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้อาหารทะเลทุกชนิดรวมทั้ง กุ้งได้รับผลกระทบส่งออกระบายไปยังผู้บริโภค ไม่ได้ทำให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดย เร่งด่วน


ตั้งแต่ช่วงเช้าเกษตรกรได้นำกุ้งหลายไซส์ใส่ถังออกซิเจนนำมาจำหน่ายหลายขนาดไซส์ เช่น ขนาด  10-12 ตัว/กก. ขาย กก.ละ 300 บาท ซึ่งตามปกติทั่วไปจะขาย กก.ละกว่า 400 บาท มีทั้งกุ้งตัวผู้ และ กุ้งตัวเมีย ราคาตั้งแต่ กก.ละ 180-300 บาท ส่วนกุ้งนิ่มราคา กก.ละ 200 บาท ปรากฏว่า มีการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ซื้อกุ้งไปบริโภคอย่างคับคั่ง ประชาชนที่ซื้อกุ้งไปบริโภคบอกว่าอยากมาอุดหนุนช่วยเกษตรกร เชื่อว่า มีความปลอดภัย หลังจากซื้อกลับไปถึงบ้าน แล้วก็จะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊ค เพื่อประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย


วันเดียวกัน นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข, นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมในโอกาสตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่บริเวณศูนย์ขายอาหารทะเลสด ห้างแม็คโคร สาขานครอินทร์ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาใช้บริการและเลือกซื้ออาหารสด


นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครสนับสนุนมาตรการป้องกันโควิด-19 ของภาครัฐอย่างเต็มที่ โดยได้วางแผนเชิงรุกในการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังขั้นสูงสุด มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมอนามัย และองค์การอาหารและยา (อย.) กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด พร้อมวางมาตรการเสริมเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นใจในช่วงการระบาดระลอกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสินค้าอาหารสด อาหารทะเล ที่แม็คโครได้เพิ่มความเข้นข้นในการตรวจสอบตลอดห่วงโซ่การผลิตและจัดจำหน่าย เพื่อให้ถึงมือ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code