สิทธิผู้ประกัน ม.40 ใช้ร่วมกับบัตรทองได้

 ที่มา :  MGR Online


สิทธิผู้ประกัน ม.40 ใช้ร่วมกับบัตรทองได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


เลขาฯสปส.ชี้สิทธิผู้ประกันมาตรา40 ใช้ร่วมกับ“บัตรทอง”ได้เงินทดแทนหลายกรณี


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานในการผลักดันให้แรงงานนอกระบบให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิต ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มทางเลือกให้กับแรงงานอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 หรือสรุปง่ายๆ คือกลุ่มผู้ที่ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และอยากจะมีหลักประกันสังคมที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือค่าทำศพ เป็นต้น ที่มีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ สนใจที่จะได้รับความคุ้มครองตามแบบที่ท่านต้องการโดยสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40


โดยแบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70บาทต่อเดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี คือมีเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี คือมีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี ส่วนทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) จ่าย 300บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือมีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร


ทั้งนี้เมื่อสมัครแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิต่างๆของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ผู้ประกันตนมีอยู่เดิม อีกทั้งการสมัคร ม.40 ก็ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ จ่ายเงินได้หลายทางหรือจะสะดวกหักบัญชีธนาคารก็ได้ จะจ่ายรายเดือนหรือจ่ายล่วงหน้าแต่ไม่เกิน 1 ปี หรือจ่ายผ่านตู้บุญเติม หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้ เป็นการเสริมสิทธิของบัตรประกันสุขภาพฯ ที่ยังไม่ครอบคลุมให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน สามารถสอบถามรายละเอียด โทรสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Shares:
QR Code :
QR Code