สิงหามหกรรมนมแม่ “ทุกที่ ทุกคน สนับสนุนนมแม่ได้”

ชี้! นมแม่ ช่วยลดความเสียงเกิด 3 โรคร้าย

 สิงหามหกรรมนมแม่ “ทุกที่ ทุกคน สนับสนุนนมแม่ได้”

          นมแม่ดีที่หนึ่งเลย “ทุกที่ ทุกคน สนับสนุนนมแม่ได้”

 

          คงไม่ต้องอวดอ้างสรรพคุณน้ำนมแม่อะไรกันมากมาย เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า นมแม่เป็นวัคซีนแรกของลูกน้อยเลยทีเดียว

 

          เพราะงานวิจัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างเรียบเรียงข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า การดื่มนมแม่นอกจากจะทำให้ไม่ป่วยบ่อย ไม่เป็นโรคแพ้โปรตีนนมวัว และผลกระทบทางสุขภาพอื่นๆ ในวัยเด็กแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของเด็กเมื่อเติบโตด้วย

 

          ข้อมูลยืนยันว่า เด็กที่ดื่มนมแม่ จะลดความเสียงในการเกิดโรคร้าย 3 โรค ได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมแม่ คือ

 

          1.ลดการเกิดโรคเบาหวานได้ 40% คือ ถ้ามีเด็กไม่ได้กินนมแม่และโตขึ้นเป็นเบาหวาน 100 คน ถ้าเปลี่ยนเด็กกลุ่มนี้ มากินนมแม่ เมื่อดตขึ้นจะเป็นเบาหวาน เพียง 60 คน

 

          2.ลดการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ 20%

 

          3.ลดการเกิดโรคอ้วนได้ 22% ซึ่งหมายความว่าอาจช่วยลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และเส้นโรคโลหิตอุดตันเมื่อสูงวัยด้วย

 

          ขณะที่การศึกษาล่าสุดในฟิลิปปินส์ ที่ติดตามเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 8.5 ปี พบเด็กที่ดื่มนมแม่มีไอคิวดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่มเฉลี่ยเกือบ 10 จุด

 

          นอกจากนี้สายใยสานสัมพันธ์ระหว่างแม่สู่ลูกระหว่างการให้นมบุตร ย่อมเป็นภาพที่ซาบซึ้ง ความอบอุ่นถ่ายทอดสู่ลูก ความผูกพันย่อนก่อเกิด ความรักความห่วงใยภายในครอบครัวย่อมถูกถักทออย่างแน่นแฟ้น เมื่อชีวิตน้อยๆ ที่เติบโตด้วยความรัก ย่อมเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรักและเป็นคนดีของสังคม

 

          ไม่เพียงแต่จะเป็นการรักลูกที่จะส่งผ่านระหว่างแม่กับลูกน้อยเท่านั้นกับกระแสภาวะโลกร้อนที่ต้องรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้นมลูกด้วยน้ำนมตัวเองนั้น ก็ยังช่วยโลกเราด้วย เพราะไม่ต้องเปลืองพลังงานในการต้มน้ำ ไม่มีขยะเพราะไม่ต้องใช้กระป๋อง ไม่ต้องใช้จุกนม ขนส่ง

 

          และที่สำคัญกระป๋องนม 550 ล้านกระป๋อง ต้องใช้แผ่นตะกั่วในการผลิตถึง 86,000 ตัน และใช้กระดาษปะที่ข้างกระป๋องอีก 1,230 ตัน ทำให้ผลดีโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ที่เป็นแม่ ช่วยลดโอกาสมะเร็งเต้านมและรังไข่ รวมถึงเกิดโรคกระดูกพรุน

 

          ดังนั้นในช่วงวันที่ 1-7 สิงหาคมนี้เป็นสัปดาห์นมแม่โลก แต่ในส่วนของไทยได้จัดเป็นสัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลกปี 2551 ซึ่งกรมอนามัย สธ.จึงร่วมกับศูนย์นมแม่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) รณรงค์ “นมแม่ที่หนึ่งเลยทุกที่ ทุกคน สนับสนุนนมแม่ได้” โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาติจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้เผยแพร่ภาพพระฉายาลักษณ์โปสเตอร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ “นมแม่ดีที่หนึ่งเลย” ไปทั่วประเทศ

 

          ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี้เอง ภาคีเครือข่ายทั้งหลาย อย่างพันธมิตรแน่นปึก ทั้งกรมอนามัย, ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย, สสส.และภาคีเครือข่ายได้จัดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2 Mother Support: “Going for the Gole” ทุกที่ ทุกคน สนับสนุนนมแม่ได้วันที่ 6-8 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี สังสิต กรุงเทพฯ ภายในงานมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากมาย อาทิ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับเศรษฐกิจที่พอเพียง, อาหารและสมุนไพรกับนมแม่, แพทย์แผนไทยกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด และ Kangaroo mother care ฯลฯ

 

          เรื่องดีๆ งานดีๆ เช่นนี้เพื่ออนาคตของลูกน้อย อนาคตของชาติที่จะเติบใหญ่อย่างแข็งแรง และเติบโตด้วยความรักอย่างแน่นแฟ้นของครอบครัว ผ่านทางสายใยรัก สายใยจากน้ำนมแม่นั่นเองดังนั้นอย่าพลาด

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

Update : 28-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code