สำรองไฟฟ้า รพ.ทุกแห่งเตรียมพร้อมหากเกิดปัญหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งการโรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้การดูแลผู้ป่วย หากเกิดปัญหา ขาดแคลนไฟฟ้า ช่วงเดือนเมษายนนี้

นายประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติใทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง ประหยัดพลังงานให้ได้ร้อยละ 10 เพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานขาดแคลนช่วงเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากประเทศพม่าปิดซ่อมบำรุงแหล่งขุดเจาะก๊าซ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ลดการใช้ไฟฟ้าตามแนวทางของรัฐบาล ปิดไฟในจุดที่ไม่จำเป็น เช่น อาคารสำนักงาน หอพัก ทางเดิน ลดปริมาณการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น และจะเจรจากับการไฟฟ้าให้จัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ไว้ในลำดับต้น ๆ ของการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงพยาบาลซึ่งต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง ให้มีสภาพความพร้อม สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไว้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และเตรียมเคลื่อนย้ายส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นกรณีฉุกเฉิน ในกรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code