สำรวจอารมณ์ เช็กเครียดโควิด

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


สำรวจอารมณ์ เช็กเครียดโควิด thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิต จัดทำโปรแกรมตรวจสอบสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของประชาชน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ช่วยลดความกังวล หรือตื่นตระหนกมากเกินไป พร้อมเปิดสายด่วน 1323 คอยให้คำปรึกษา


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ กรมสุขภาพจิต ได้ติดตามเฝ้าระวังสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของประชาชน พร้อมจัดทำโปรแกรม MentalHealth CheckIn เพื่อให้ประชาชนสามารถสำรวจตนเองได้ อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่นำไปดำเนินการตรวจสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือผู้ติดเชื้อ ญาติ /ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่กักกัน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีความเปราะบาง เพื่อจะได้ทราบถึงภาวะจิตใจและวิธีจัดการด้านอารมณ์ ซึ่งเมื่อผลการประเมินออกมาในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ


ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะทางจิตใจ คือความกังวล หรือตระหนกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มากเกินไป ทำให้จิตใจเกิดความกลัวอย่างหนัก ซึ่งในกลุ่มนี้ขอแนะนำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น จะได้ไม่ตื่นกลัวกับสถานการณ์มากเกินไป และอีกส่วนหนึ่ง คือกลุ่มที่มีภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดที่ต่อเนื่อง ต้องทำให้จิตใจเข้มแข็ง โดยเริ่มจากการพูดคุยกับบุคคลใกล้ตัว หากิจกรรมทำร่วมกัน หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ผ่านทางสายด่วน 1323


ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่อาจจะมีความเครียดทางกรมสุขภาพจิตได้ จัดทีมงานประจำในทุกพื้นที่และโรงพยาบาลสนาม รวมถึงมีโปรแกรม MentalHealthCheckIn ที่เป็นภาษาสำหรับแรงงานต่างด้าว ให้สามารถตรวจสอบสภาวะทางอารมณ์ด้วยตนเองได้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ