สำรวจสภาวะสุขภาพเห็นผล พฤติกรรมการกินเปลี่ยน ส่อเกิดโรคใหม่ๆ

เผยคนไทย อ้วนไม่หยุด เบาหวาน  ความดันพุ่ง

 

สำรวจสภาวะสุขภาพเห็นผล พฤติกรรมการกินเปลี่ยน ส่อเกิดโรคใหม่ๆเมื่อเวลาเปลี่ยนไปอะไรๆ ก็ยอมเปลี่ยนตาม แม้กระทั่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนเราก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ เมื่อก่อนมักได้ยินอยู่เสมอๆ ว่าเด็กส่วนใหญ่ขาดสารอาหาร ผอมจนน่าเป็นห่วง แต่สมัยนี้กลับได้ยินว่าเด็กส่วนใหญ่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน เนื่องจากการกินอาหารที่มีแต่ไขมัน บริโภคผัก ผลไม้ลดลง

 

เมื่อแนวโน้มสังคมเปลี่ยนทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงได้ร่วมกับสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย(สสท.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดให้มีการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับประเทศขึ้น

 

โดย รศ.นพ.วิชัย เอกพลากร ผู้อำนวยการสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาในประเทศไทยได้มีการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับประเทศ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของสุขภาพของคนทั้งประเทศ  โดยได้เริ่มทำมาแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งในเดือน ก.ค.51 นี้ จะเริ่มทำการสำรวจเป็นครั้งที่ 4

 

ที่ผ่านมาพบว่า เมื่อวิถีชีวิตของคนเรานั้นเปลี่ยนแปลง โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย อีกทั้งข้อมูลการสำรวจจากโรงพยาบาลในปัจจุบัน ไม่สามารถบอกถึงสถานการณ์ของโรคต่างๆ ได้ละเอียดครบถ้วน เนื่องจากผู้ป่วยบางรายไม่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล การสำรวจครั้งนี้จะทำให้เราทราบถึงข้อมูลและปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อเตรียมหาทางแก้ไขได้ทันสถานการณ์นพ.วิชัย กล่าว

 

การสำรวจจะเน้นการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดหรือปัสสาวะ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านสุขภาพ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคของบุคคล เช่น ไขมัน น้ำตาลในเลือด ที่ละเอียดมากกว่ารายงานการเจ็บป่วยในระบบสาธารณะสุข เมื่อประกอบกับข้อมูลการตายทำให้เราทราบสถานะสุขภาพและแนวทางแก้ไขได้

 

ทั้งนี้ นพ.วิชัย ยังกล่าวต่อว่า การสำรวจในปีนี้ ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดิม คือ เด็กจะแบ่งกลุ่มของอายุลงอีก เป็น อายุ 1-14 ปีและอายุ 15-59 ปี ส่วนอีกกลุ่มคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนจำนวน 32,000 คนทั่วประเทศ

 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างนั้นจะทำให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคละ 5 จังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังร่วมกับโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน รวมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย ในเรื่องของรายชื่อประชาชนอีกด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย กล่าว

 

หากพบว่ามีความดันโลหิตตั่งแต่ 130/85 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป มีระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูงตั้งแต่ 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป มีระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สูงตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป และมีระดับไขมัน DHL ในผู้ชายต่ำกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในผู้หญิงต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อย่าเพิกเฉย เพราะนั่นถือว่าตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้ว การรับประทานผัก ผลไม้ รวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการช่วยให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีสุขภาพดีขึ้นได้ โดยจะเริ่มต้นด้วยการตรวจเลือด วัดระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดอย่างสม่ำเสมอ

 

ส่วนการสำรวจในกลุ่มเด็ก จะมีการศึกษาประวัติการเลี้ยงดู การกินนมแม่ การกินอาหาร รวมถึงพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมและเชาว์ปัญญา เพราะพฤติกรรมเหล่านี้จะนำไปสู่โรคอ้วนในเด็กได้

 

             ด้าน รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการสำรวจในครั้งล่าสุด เมื่อปี 2546-2547 หรือครั้งที่ 3 ที่ผ่านมา พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอ้วนลงพุงสูงขึ้น

 

ในปัจจุบันพบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 3 ล้านคน โรคความดันโลหิตสูง 10 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับไม่ออกกำลังกาย และการทานผักผลไม้ที่น้อยลงอาจจะทำให้เกิดโรคเพิ่มขึ้น อีกทั้งเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อาจจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอีกด้วย นพ.สุวัฒน์ กล่าว

 

นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโรคใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นอาจเกิดกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ หรือแม้แต่โรคนั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วแต่ไม่มีอาการแต่อย่างใดทำให้เราไม่ได้เตรียมการป้องกันหรือรักษาเลยแม้แต่น้อย การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัย จึงถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่ควรมีการสำรวจอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาหรือความเสี่ยงในโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศ…..

 

ช่วงนี้หากบ้านไหนได้รับจดหมายจากสำนักงานสำรวจสุขภาพของประชาชนไทยหรือ มีหมอมาเคาะประตูบ้านก็อย่าเพิ่งตกใจ เพราะเขามาขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องในการสำรวจสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันโรคต่างๆต่อไป…..

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : ณัฐภัทร ตุ้มภู่ Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

Update 19-06-51

Shares:
QR Code :
QR Code