สำรวจความแข็งแรงอาคาร เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


สำรวจความแข็งแรงอาคาร เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน สำรวจความแข็งแรงของอาคาร หลังคา สิ่งก่อสร้าง พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง  


          นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ทั่วประเทศสภาพอากาศร้อนจัด และกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนให้ระวังพายุฤดูร้อนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมแผนจัดบริการประชาชน สำรวจความแข็งแรงของอาคาร หลังคา ป้าย สิ่งก่อสร้างที่เป็นอันตราย พร้อมซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบระบบระบายน้ำ ทำความสะอาดรางน้ำฝนไม่ให้อุดตัน เตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง ตัดแต่งต้นไม้ ขนย้ายเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่สูง สำรองยาเวชภัณฑ์ น้ำมัน ออกซิเจน และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดบริการประชาชนให้เพียงพอ และเตรียมแผนการจัดบริการนอกสถานที่และแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง


“ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรง หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นอันตราย เช่น ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และการอยู่ที่โล่งแจ้ง เพราะอาจถูกฟ้าผ่าได้ ควรหาที่หลบที่ปลอดภัย อาทิ สิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง มีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่ายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1669” นายแพทย์สุขุมกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ