สารปนเปื้อนน้ำแข็ง เสี่ยงท้องร่วง

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


เตือนสารปนเปื้อนน้ำแข็ง เสี่ยงท้องร่วง thaihealth

แฟ้มภาพ

 


แพทย์เตือนน้ำแข็งขนด้วยถุงกระสอบ เสี่ยงปนเปื้อนท้องร่วงได้ แนะซื้อน้ำแข็งยูนิตแทนน้ำแข็งบด


นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่กรุงเทพฯมีอากาศร้อนจัด ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยสิ่งที่ต้องระวังอย่างมากในช่วงฤดูร้อน คือการรับประทานอาหาร ซึ่งอาหารจะเน่าเสียได้ง่าย โดยเฉพาะอาหารริมทางบนทางเท้า อาจทำให้ให้บริโภคเกิดอาการท้องร่วงได้ โดย กทม.ได้ดำเนินการออกตรวจคุณภาพอาหารตลอดทั้งปี หากกทม.พบว่าร้านใดเกิดอาหารปนเปื้อน มีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็จะระงับใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งในฤดูร้อน กทม.จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารให้มากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ ในปัจจุบันร้านอาหารริมทางเท้ามีร้านที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายอาหารลักลอบขายจำนวนมาก ซี่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ผู้ค้าอาหารปฏิบัติตนไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ไม่มีวัสดุป้องกันปกปิดอาหารให้ พ้นจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมถึงฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้เร่งให้สำนักงานเขตฯลงตรวจสอบ หากพบว่าพื้นที่ใดมีร้านอาหารริมทางที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจำหน่ายอาหารอย่างถูกต้องก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย และเร่งให้ผู้ค้าเข้าอบรมเพื่อขอใบอนุญาตอย่างถูกต้อง


นพ.ชวินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้หน้าร้อนประชาชนทั่วไปนิยมบริโภคน้ำแข็ง เช่น น้ำหวาน กาแฟเย็นเพื่อคลายร้อน ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า น้ำแข็งในสถานที่จำหน่ายอาหาร ร้อยละ 64.62 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจ พบการปนเปื้อนทางด้านจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร จะทำให้มีอาการท้องร่วง ท้องเสีย อาเจียน เป็นไข้ ปวดศีรษะ หรืออาจเสียชีวิตได้ สำนักอนามัยจึงร่วมกับสำนักเขต 50 เขต สำรวจการขนส่งน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกทม.ได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการขนส่งน้ำแข็งใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุน้ำแข็งแทนการใช้ถุงกระสอบ ภาชนะรองรับน้ำแข็งต้องสะอาด


ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อน้ำแข็งที่บรรจุในถุงหรือแก้วพลาสติกพร้อมบริโภค สังเกตรายละเอียดบนฉลากภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ดูเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต มีข้อความระบุว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” หากจะบริโภคน้ำแข็งที่ใช้ตักแบ่งขายในร้านอาหาร ควรหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ขนส่งโดยถุงกระสอบหรือที่เป็นน้ำแข็งบดบรรจุกระสอบมาส่ง และผู้จำหน่ายต้องไม่นำสิ่งของอื่นมาแช่ปะปนกับน้ำแข็งบริโภค เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร     

Shares:
QR Code :
QR Code