‘สายสืบผักสดรีเทิร์น’ ปราบพืชปนเปื้อนสารเคมี

สายสืบผักสดรีเทิร์น ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพผักสดที่ตลาดยิ่งเจริญ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระหรหม รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ ผกก.4 บก.ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพผักสดที่ตลาดยิ่งเจริญ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยนำทีม “สายสืบผักสดรีเทิร์น” ภายใต้โครงการผักสดปลอดภัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ตามแนวคิดตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพผักสดครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมผู้ค้าปลีก สมาคมตลาดสดไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และมูลนิธิชีววิถี เป็นต้น ร่วมตรวจสอบคุณภาพผักสดเพื่อหาสารปนเปื้อนและสารฆ่าแมลงต่างๆ โดยมีคุณจรินทร์ ธรรมวัฒนะ เจ้าของตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ ให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.ไพฑูรย์กล่าวว่า โครงการผักสดปลอดภัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ภายใต้ทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน (สายสืบผักสดรีเทิร์น) เป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาภายใต้ทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เพื่อร่วมกันตรวจสอบผักซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงและสารตกค้างต่างๆ ตามแหล่งจำหน่าย เช่น ตลาดสด ซึ่งได้ลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ เพราะเป็นตลาดค้าส่งแห่งใหญ่ มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยรณรงค์ให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของสดในตลาด ได้รู้ถึงวิธีการบริโภคผักสดให้ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อสุขภาพของตนเอง

ด้าน พ.ต.ท.พรรณเกษมสัณห์ เผือกศรี สว.กก.4 บก.ปคบ. ในฐานะผู้ดำเนินโครงการสายลับผักสด กล่าวว่า รูปแบบการทำงานคือ การลงพื้นที่ตามแหล่งจำหน่ายผักสดในห้างสรรพสินค้า เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ แม็คโคร, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, โฮมเฟรชมาร์ท, ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต, วิลล่ามาร์เก็ต เป็นต้น และแหล่งจำหน่ายที่เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดยิ่งเจริญ, ตลาดสี่มุมเมือง, ตลาดไท, ตลาดบางใหญ่, ตลาดนัดเอกชัย, ตลาดนัดพระยาสุเรนทร์, ตลาดนัดกลางดินแดง, ตลาดนัดซอยอนามัย, ตลาดนัดหน้าพระปิ่น 2, ตลาดนัดชินมณี, ตลาดนัดสะพานควาย, ตลาดศรีสวัสดิ์, ตลาดนัดเคหะทุ่งสองห้อง และตลาดนัดข้างตลาดรัชฎา เป็นต้น

“โครงการนี้มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 – มกราคม 2557 โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้า ผู้ค้าปลีกค้าส่ง ตลาดสด ห้างสรรพสินค้าและเกษตรกร โดยแจกคู่มือการล้างผักสดอย่างถูกต้องปลอดภัย และมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจผักที่ประชาชนนิยมบริโภคจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ผักชี คะน้า พริกแดง กะเพราและถั่วฝักยาว ชนิดละ 10 ตัวอย่าง จากนั้นนำไปเข้าสู่กระบวนการทดสอบหาสารเคมีตกค้างด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ถ้าตรวจพบว่าผักชนิดใดปนเปื้อนสารพิษก็จะส่งเข้าสู่ห้องแล็บตรวจอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีชนิดใดและเข้าข่ายห้ามใช้หรือไม่ จากนั้นก็จะแจ้งผู้ค้าและเจ้าของตลาด เพื่อตักเตือนและสืบหาแหล่งที่มาของผักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป” พ.ต.ท.พรรณเกษมสัณห์กล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรมักนิยมใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช มาใช้ในการเพาะปลูก โดยพบว่าปริมาณการนำเข้าสารเคมีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีสารตกค้างในพืชปริมาณสูงจนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค บก.ปคบ.จึงเห็นความสำคัญของปัญหาและต้องการแก้ปัญหาผักปนเปื้อนสารเคมี จึงมีการเปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมเป็นทีมสายสืบผักสด เพื่อช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการนำผักที่มีสารปนเปื้อนมาจำหน่าย หรือหากต้องการแจ้งเบาะแสแหล่งค้าผักมีสารปนเปื้อนสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1135 และ 0-2939-3435

“โครงการผักสดปลอดภัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ภายใต้ทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน (สายสืบผักสดรีเทิร์น) เป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาภายใต้ทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. เพื่อร่วมกันตรวจสอบผักซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงและสารตกค้างต่างๆ ตามแหล่งจำหน่าย”

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code