สานสายใย โซดละเว

      โครงการ Active Citizen จากกลุ่มเยาวชนโครงการ “ดักแด้แตกใหม่ ทอรัก ทอไหม สานสายใย โซดละเว” สืบสานการทอผ้าไหมโซดละเว


/data/content/26935/cms/e_aehklquy1357.jpg


      เยาวชนในชุมชนบ้านแต้พัฒนา ต.โพธิ์กระสังข์ จ.ศรีสะเกษ ได้รวมตัวกัน สืบสานการทอผ้าไหมโซดละเว (ผ้าไหมลายหางกระรอก) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ กวย(ส่วย) นับวันเริ่มมีการทอน้อยลง รวมถึง คนเริ่มจะนุ่งซิ่นไปวัดน้อยลงอีกด้วย


/data/content/26935/cms/e_bjklopstxz48.jpg


      ผลจากการดำเนินงานในระยะแรก นอกจากจะทำให้ผ้าไหมโซดละเวกลับมาทอในชุมชนอีกครั้ง ยังทำให้คนในชุมชนและคนรุ่นใหม่หันกลับมานิยมนุ่งซิ่นในชีวิตประจำวันหรือในพิธีกรรม พร้อมทั้งตัวเยาวชนเองก็ได้เรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการเรียนรู้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้องและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้อาวุโสในชุมชนอีกด้วย ในขณะเดียวกัน กลุ่มผุ้อาวุโสในชุมชนที่มีโอกาสได้ถ่ายทอดองคืความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง ก็เกิดความภาคภูมิใจ ดีใจที่เยาวชนให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าอาจจะไม่มีคนสืบทอดอีกแล้ว


      สำหรับผู้ที่สนใจผ้าไหมโซดละเว และอยากติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนบ้านแต้พัฒนา สามารถติดตามได้ที่ facebook fanpage : กอนกวย-ส่วยตั้งแต่เกิด หรือ https://www.scbfoundation.com/index.php?project_id=1032


 


 


     ที่มา: แฟนเพจ Thailand Active Citizen

Shares:
QR Code :
QR Code