สานพลังเยาวชน พัฒนาโคกกรวด

การอบรมสร้างความสำคัญและไว้วางใจ  โครงการสานพลังเยาวชนคนกล้าโคกกรวด


สานพลังเยาวชน พัฒนาโคกกรวด thaihealth


ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก จัดทำโครงการสานพลังเยาวชนคนกล้า โคกกรวด  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรหมเพชร ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก ในเมษายนที่ผ่านมา โดยมี นางยุพิน จารัญ  กำนันตำบลโคกกรวด เป็นประธาน


 


กำนันตำบลโคกกรวดกล่าวว่า "เยาวชนถือเป็นอนาคตของชุมชน ขอให้พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด รวมถึงร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เป็นคนกล้าในทางที่ดีต่อไป"


ในการนี้ ได้มีการให้ความรู้ แนวทางการรณรงค์งดเหล้า และสร้างพลังเยาวชนคนกล้า ในการร่วมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ โดยวิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก


 


 


ที่มานายจีรยุทธ์   นุ่มนวล เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก


ภาพประกอบโดยเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

Shares:
QR Code :
QR Code