สานพลังเด็ก-เยาวชน รู้ทันการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                    ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์

 

เเฟ้มภาพ 

                    สสส. – สคล. สานพลังเด็ก-เยาวชนกว่า 200 คน รู้ทันการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดันโรงเรียนสร้างหลักสูตรป้องกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า – บุหรี่ – สารเสพติด พร้อมมอบรางวัล Youth SDN Awards 2022 หนุน เยาวชนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ หยุดเสี่ยงชีวิต อนาคตพัง หลุดระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร 

                    นายศรีสุวรรณ ควรขจร ประธานคณะกรรมการกำกับทิศ กลุ่มแผนงานรณรงค์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบ นักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง “YSDN National Youth Camp and Youth-Awards 2022 ตอน เปิดโลก เปิดมุมมองใหม่ ก้าวไปด้วยกัน เยาวชนสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม” มีเป้าหมายสร้างทักษะสุขภาพ การดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วม เพราะปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว อาจทำให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรปัจจัยเสี่ยงง่าย โดยเฉพาะเหล้า บุหรี่ สารเสพติด รวมถึงการตกเป็นเครื่องมือทางการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากค่านิยมการดื่ม สูบ และเริ่มมีการใช้กัญชาเพื่อกิจกรรมนันทนาการสังสรรค์ หากไม่ป้องกันอาจทำให้ ต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควรบนท้องถนน มีปัญหาสุขภาพกาย-ใจ หลุดจากระบบการศึกษา ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ

                    “การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทำในสิ่งที่ชอบ จะช่วยคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลปัจจัยเสี่ยงได้ เพราะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เลือกทำในสิ่งที่สนใจ สสส. ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้โอกาสเด็ก-เยาวชน แสดงศักยภาพที่ถนัดผ่านโครงการ YSDN เยาวชนสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ YSDN Thailand” นายศรีสุวรรณ กล่าว

                    นางสาวละออ นาสมบูรณ์ ผู้ประสานงานเด็ก-เยาวชน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า การมอบรางวัล Youth SDN Awards 2022 จัดขึ้นครั้งที่ 2 มีทั้งหมด 31 รางวัล 5 ประเภท 1.เฝ้าระวังกฎหมาย 2.พัฒนาและกระบวนการลดปัจจัยเสี่ยง 3.ดนตรีศิลปวัฒนธรรม 4.กิจกรรมนันทนาการและกีฬา 5.สื่อรณรงค์ลดเหล้า-บุหรี่-สารเสพติด ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ต้องเป็นสมาชิกเครือข่าย YSDN อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ปีนี้มีแกนนำเยาวชนและพี่เลี้ยงเข้าร่วม 53 จังหวัด กว่า 200 คน ได้ถอดบทเรียนเพื่อผลักดันให้เกิดหลักสูตรป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากเหล้า บุหรี่ และสารเสพติดในรั้วโรงเรียน จากโครงการต่าง ๆ เช่น พี่สอนน้องเรื่องพิษภัยเหล้าบุหรี่ เมล็ดพันธุ์ความดี ดนตรีกีฬาสร้างสรรค์ เรียนรู้กฎหมายควบคุมเหล้าบุหรี่และเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมาย และลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า โดยจะนำข้อสรุปมาช่วยกันทำหลักสูตร สอดแทรกเรื่องการช่วยกันป้องกันความรุนแรงในครอบครัว สร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ รวมถึงวิธีรับมือกับการถูกใช้กำลัง ถูกทำร้ายร่างกาย จากการบูลลี่ด้วย

                    นางสาวญาณาธร เพ็งพารา เยาวชน YSDN จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ร่วมเป็นสมาชิก YSDN มา 2 ปี สะสมคะแนนเก็บจากโครงการ YSDN Point ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสา สิ่งที่ได้ คือ มีเพื่อนที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนการทำงาน ได้รับทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม มีความภูมิใจอย่างมาก ผลักดันตัวเองให้เข้ามาถึงจุดนี้ และจะนำความรู้วิธีการจัดค่ายไปใช้กับน้องๆ เยาวชนในชุมชนต่างๆ ที่ จ.ร้อยเอ็ด และจะขอนำผลงานมาประกวดเพื่อรับรางวัล Youth SDN Awards ครั้งต่อไป

                    เด็กชายณัฐกฤต เหมืองสอง ผู้ที่ได้รับรางวัลต้นกล้าเยาวชน YSDN จ.เชียงใหม่ ประเภท เด็กและเยาวชนต้นแบบด้านกีฬา และนันทนาการ กล่าวว่า ชอบเล่นกีฬาบาส และได้ทำกิจกรรมในงานรณรงค์ต่างๆ กับพี่ๆ ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ ปัจจุบันคิดว่าจะต้องพัฒนาความสามารถไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนที่ จ.เชียงใหม่ ให้ห่างไกล ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และยืนยันว่าจะเป็นแบบอย่างนักกีฬาที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่อไป

                    นางสาวพลอยไพลิน อินชะนะ แกนนำเยาวชนไม่เอาอ่าว YSDN จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบสาขาเฝ้าระวังและกระตุ้นการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวว่า ยอมรับว่าเคยดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ 13 ปี จากการเข้าสังคมกับเพื่อน ๆ แต่ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น จนได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายในเด็ก-เยาวชน ให้ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง และรู้เท่าทันธุรกิจการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพื้นที่ต่าง ๆ จากนี้อยากพัฒนาศักยภาพและต่อยอด ให้ความรู้กับเพื่อนเยาวชนในเครือข่าย ตลอดจนร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับคนที่ชอบกิจกรรมอาสาและอยากพัฒนาตัวเองและบ้านเกิดในชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code