สานพลังเครือข่าย-พัฒนาอำเภอต้นแบบลด ละ เลิกสุรา

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สานพลังเครือข่าย-พัฒนาอำเภอต้นแบบลด ละ เลิกสุรา thaihealth


อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประชุม คณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการสานพลังเครือข่าย และการพัฒนาต้นแบบการลด ละเลิกสุรา อำเภอต้นแบบ


ที่ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ การดำเนินงานตามโครงการสานพลังเครือข่าย และการพัฒนาต้นแบบการลด ละเลิกสุรา พร้อมด้วย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอ นายธเนศ ศรีบุญมี ท้องถิ่นอำเภอ และคณะกรรมการที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ซึ่งเป็น 25 อำเภอนำร่องทั่วประเทศ


ทั้งนี้ โครงการสานพลังเครือข่ายสุขภาพและการพัฒนาต้นแบบการลด ละเลิกสุรา เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ เริ่มดำเนินการ ที่อำเภอด่านซ้าย เป็นการเฝ้าระวังและกระตุ้นกลไกภาครัฐโดยจะบูรณาการร่วมกับทหาร ตำรวจ ร่วมปฏิบัติงานให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดกิจกรรมประเพณีปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด อาทิ งานบุญประเพณีวัฒนธรรมปลอดเหล้า-เบียร์ งานแข่งเรือประเพณี งานลอยกระทง สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ ให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-เบียร์ ทุกรูปแบบ และเกิดเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน โดยเด็กและเยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็งในแต่ละพื้นที่

Shares:
QR Code :
QR Code