สานพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2566 ที่ รร.ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวที สานพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัย ปี 2564-2565 ต่อความร่วมมือของครู ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของไทย เป็นอันดับ 9 ของโลก อันดับ 1 ของเอเชีย และมีผู้เสียชีวิตจากการขี่รถจักรยานยนต์ อันดับ 1 ของโลก การขับเคลื่อนจากภาครัฐตั้งแต่ปี 2563 ให้ดำเนินการ “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” สอดคล้องกับการทำงานของโครงการที่ผ่านมา อาทิ ผลักดันให้สวมหมวกนิรภัย 100% การจัดการจุดเสี่ยง สร้างความปลอดภัยทางถนนในศูนย์เด็กเล็ก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=324465

Shares:
QR Code :
QR Code