สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ปฐมวัย…คุณภาพที่สร้างได้

featured

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ​ที่ผ่านมา ณ โ​รงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุม “สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ปฐมวัย…คุณภาพที่สร้างได้” ​โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานจากภาครัฐด้านนโยบาย ท้องถิ่น ​ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ครู​ อาจารย์ นักการศึกษา ผู้ปกครอง กว่า 1,500 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยให้มีความยั่งยืนต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/d7CmQQ

Shares:
QR Code :
QR Code