สานพลังระบบอาหารสู้วิกฤต

 

โลกเรากำลังเผชิญกับวิกฤตอะไรบ้าง ส่งผลกระทบต่อระบบอาหารอย่างไร ? !
วิกฤตความท้าทายที่ยากจะหลีกเลี่ยง เราทุกคนจะสามารถรับมือวิกฤตอย่างไร

สสส. พร้อมแบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์สู้วิกฤตที่ผ่านมา เป็นพลังระบบอาหาร ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของพลังระบบอาหารสู้วิกฤต เพื่อสุขภาพที่ดีและระบบอาหารที่ยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code