สานพลังมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


สานพลังมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน thaihealth


จังหวัดสตูล บันทึกข้อตกลงโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน


วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง MOU โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน


นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดสตูลและประเทศไทย ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทางราชการเป็นอย่างมาก สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล จะสามารถสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยภายในการปฏิบัติงานได้ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติตนในการใช้รถ ใช้ถนน ได้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การสวมหมวกนิรภัย , การคาดเข็มขัดนิรภัย , การไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะขับรถ และปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดความเสี่ยง


นางสาวสุนารี บุญชุบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. , แขวงทางหลวงสตูล , แขวงทางหลวงชนบทสตูล , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล , เทศบาลตำบลคลองขุด , องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง , วิทยาลัยเทคนิคสตูล , โรงเรียนสตูลวิทยา , บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล , บริษัท โตโยต้า สงขลา จำกัด สาขาสตูล , บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด , บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด และบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสตูล โดยการดำเนินงานดังกล่าว จัดขึ้นตามโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดการสูญเสียและลดการบาดเจ็บและลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code