สานพลังภาคีเครือข่าย จัดงาน ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย ตรวจสภาพรถ เตรียมพร้อมเดินทางอย่างปลอดภัยช่วงสงกรานต์

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    ที ลีสซิ่ง – เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผนึกกำลัง สสส. กรมควบคุมมลพิษ ฮอนด้า ยามาฮ่า และภาคีเครือข่าย จัดงาน “ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย ตรวจสภาพรถ” ลดปัญหาฝุ่น PM2.5 เตรียมพร้อมเดินทางอย่างปลอดภัยช่วงสงกรานต์

                    วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ลาน อเวนิว โซน A ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด  ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่า-ซื้อ รถจักรยานยนต์ในเครือ เอ็ม บี เค (MBK) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ฮอนด้า ยามาฮ่า หจก.บางกอกมอไซค์ สำนักงานเขตปทุมวัน สถานีตำรวจปทุมวัน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) จัดกิจกรรม “ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ฟรี ครั้งที่ 5” ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ และตรวจควันดำสำหรับรถยนต์ดีเซล พร้อมตรวจวัดก๊าซ CO/HC และระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ ให้ประชาชนก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฟรี! ระหว่างวันที่ 16 – 17 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.

                    นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งความปรารถนาดีต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้มีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดเส้นทางกลับบ้าน หรือท่องเที่ยวช่วงเทศกาลหยุดยาวเป็นประจำทุกปี  มีช่างชำนาญการและน้ำมันเครื่องจากฮอนด้า ยามาฮ่า รองรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งประชาชนทั่วไป ไรเดอร์ส่งอาหาร มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ได้เข้ามาตรวจเช็คสภาพรถก่อนช่วงสงกรานต์อย่างเต็มที่ มีจุดบริการตรวจเช็คควันดำสำหรับรถยนต์ดีเซล ตรวจวัดก๊าซ CO/HC และระดับเสียงจากรถจักรยานยนต์ที่เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการตรวจเช็คด้วย เพื่อรณรงค์การลดมลพิษในอากาศ และช่วยเสริมสร้างทัศนวิสัยที่ดีสร้างความปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมทางบนท้องถน เชื่อว่าการที่ประชาชนได้เตรียมพร้อมตรวจเช็คสภาพรถ และเรียนรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยก่อนเดินทาง จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมใช้ช่วงเทศกาลที่กำลังมาถึงอย่างมีความสุขและปลอดภัย

                    นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า “สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในปัจจุบัน ส่งผลอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนถึงผลร้ายที่สำคัญ คือ ทำให้คนที่มีโรคระบบการหายใจเรื้อรังเกิดอาการกำเริบ ทั้งโรคจมูกอักเสบ ภูมิแพ้ โรคหืด โรคถุงลมโป่งพอง และอาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สสส. จับตาประเด็นฝุ่น PM2.5 มาอย่างต่อเนื่อง เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มุ่งสานพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการทำงานตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับวิชาการ ไปจนถึงระดับนโยบาย ซึ่งนอกจากพื้นที่ภาคเหนือที่ประสบปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างสาหัสแล้ว กรุงเทพมหานครก็ประสบปัญหาหนักเช่นกัน โดยหนึ่งในสาเหตุหลักเกิดจากการคมนาคมขนส่ง

                    สสส. จึงสานพลังกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เช่น ที ลีสซิ่ง, เอ็ม บี เค, ฮอนด้า, ยามาฮ่า, ศวอ. และ คพ. ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยการนำแนวคิดมาจากเขตควบคุมมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) ที่มีต้นแบบจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

                    กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากฮอนด้า และยามาฮ่า, การตรวจควันดำรถยนต์ดีเซล, การตรวจวัดก๊าซ CO/HC และระดับเสียงจากรถจักรยานยนต์ โดยกรมควบคุมมลพิษ, การเสวนาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อ “ผ่านด่านปลอดภัย สบายใจไร้แอลกอฮอล์” โดย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ “เราจะใช้ชีวิตอย่างไร ให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5” โดย นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. นางสาวนุชจริยา อรัญศรี ผู้อำนวยการส่วนมลพิษจากยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ดร.พัชราวดี สุวรรณธาดา กรรมการวิชาการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ ศวอ. ระหว่างวัน มีช่วง Guru Talk ให้ความรู้ เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยครูฝึกขับขี่จากฮอนด้า และยามาฮ่า อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code