สานพลังภาคีฯ จัดกิจกรรม YSDN Open House 2023 สร้างสรรค์สังคม ปรับเปลี่ยนค่านิยมเยาวชน ลดเสี่ยงเหล้า-บุหรี่-ยาเสพติด-พนัน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                  สสส.-เครือข่ายงดเหล้า ห่วงใยเด็กเยาวชน ผนึกกำลัง ก.สาธารณสุข หนุนกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ลดปัจจัยเสี่ยงเชิงรุก ตัวแทนเยาวชน YSDN ยื่น 5 ข้อเสนอถึงรมว.สธ. หวังสกัดนักดื่ม-นักเสพหน้าใหม่ ลดเสี่ยง ลดซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชน

                  เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2566 เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง (YSDN) สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเยาวชนYSDN Youth Camp 2023 ตอน YSDN Open House เทศกาลสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม

                  โดยนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม กล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาสำคัญของเด็กเยาวชน ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ความเครียดและโรคซึมเศร้า นำไปสู่การเสียชีวิตได้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะหาทางแก้ไข โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมออกแบบและร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม นำไปสู่ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรม ที่ทำให้เกิดความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเอง ลดความเครียด ผ่อนคลายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ และเกิดความภาคภูมิใจ นำไปสู่การลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ไม่ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ดี และน่าชื่นชมที่นำความคิด SAFER จาก WHO มาใช้ในการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                  นายพิทยา จินาวัฒน์ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบนักดื่มหน้าใหม่ของไทย ช่วงอายุ 15-19 ปี มากถึง 30.8% ช่วงอายุ 20-24 ปี 53.3% ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดื่มเพิ่มมากขึ้นคือ การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้สื่อบุคคล “Influencer” หลากหลายช่องทาง รวมถึงการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต เทศกาลดนตรี ซีรีย์ต่างๆ เพื่อโปรโมตกิจกรรมส่งเสริมการดื่มของธุรกิจแอลกอฮอล์ ที่ควบคุมป้องกันได้ยาก กลายเป็นแบบอย่างค่านิยมผิดๆ ให้เด็กและเยาวชน

                  “สสส. ห่วงใยเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ กิจกรรม YSDN Open House 2023 เทศกาลสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม Festival of Happiness and Social Creativity เป็นการรวมตัวของเยาวชนก่อการดี เยาวชนนักรณรงค์ ลดปัจจัยเสี่ยงจิตอาสาจากทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และการพนัน เพื่อสร้างความตระหนัก และป้องกันปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรม นำไปสู่การลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้องกันสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ไม่ให้เพิ่มขึ้น และมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของสังคมในท้ายที่สุด” นายพิทยา กล่าว

                  ด้านนายอรรทสิทธิ์ ไทรทอง แกนนำเยาวชน YSCN จ.ชลบุรี กล่าวว่า เยาวชนเครือข่าย YSDN ขอยื่นขอเสนอต่อผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 5 ด้าน ได้แก่ 1.พิจารณาการแก้ไขพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างรอบคอบ เนื่องจากฝ่ายธุรกิจต้องการให้เปิดให้ขายเสรี มีการควบคุมที่อ่อนแอลง เช่น ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง โฆษณาได้ มีการลดราคา เป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำการตลาดในกลุ่มเด็กเยาวชนมากขึ้น 2.การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น มีอันตรายและส่งผลกระทบสุขภาพที่รุนแรง แม้มีกฎหมายห้ามจำหน่ายแต่การยังขาดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง 3.การแพร่ระบาดของกระท่อม กัญชา จำเป็นต้องเร่งให้เป็นไปตามนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างแท้จริง 4.ยาเสพติดที่เมื่อเด็กเยาวชนเริ่มทดลองสารเสพติดถูกกฎหมายอย่าง สุรา บุหรี่ กระท่อม กัญชาแล้ว จะเริ่มเข้าสู่การใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย กลายเป็นปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว ซ้ำเติมสังคมไทยมากยิ่งขึ้น 5.สุขภาพจิตในเด็กเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ชีวิต การเลี้ยงดู ระบบการศึกษา ค่านิยมสังคม จนเกิดปัญหาสุขภาพจิต ซึมเศร้า แพนิก คิดฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการในเชิงนโยบายเพื่อปกป้องสุขภาพของเยาวชนอย่างเร่งด่วน

                  นายธนเทพ จันทร์มณี ตัวแทนเยาวชน YSDN กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันนำเด็กและเยาวชนไปสู่เส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ซึ่งมาพร้อมกับผลกระทบจากปัจจัยหลายๆ ประการ อีกทั้งความอยากรู้ ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ และการแหกกฎ ล้วนเป็นธรรมชาติของวัยรุ่น ที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ทั้งการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และสารเสพติดอื่นๆ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ในสภาวะที่ไม่พร้อม รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มของกลุ่มเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code