สานพลังตั้ง เครือข่ายลดการเผาในที่โล่ง

เผาในที่โล่งลำปาง

วันที่ 14 พ.ย. 2565 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนต้นแบบ พร้อมร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ “เครือข่ายลดการเผาในที่โล่ง”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=316325

Shares:
QR Code :
QR Code