สานพลังจัดงานเดิน-วิ่ง “Good Guy Run ปี 3″ชูแนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    ป.ป.ช. – ACT – สสส. สานพลังจัดงานเดิน-วิ่ง “Good Guy Run ปี 3” ชู แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ชวนชาวไทยร่วมวิ่งแสดงพลังความดี 27 พ.ย. นี้ ที่สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

                   เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2565 ที่ห้องประชุมนนทบุรี 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า ป.ป.ช. มุ่งเน้นสร้างสังคมปลอดปัญหาทุจริต มีค่านิยมสุจริต เคารพกติกา โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม จึงได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กู๊ด กาย รัน ปีที่ 3 (Good Guy Run 2022)” ภายใต้แนวคิด “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” รวมพลังนักวิ่งส่งเสริมความดี รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เชิดชูคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นต้นแบบของสังคม โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 27 พ.ย. 2565 ที่บริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จ.นนทบุรี เปิดรับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

                   ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ ACT กล่าวว่า ความดีและความซื่อสัตย์สามารถสร้างได้จากตัวเอง การวิ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากต้องแข่งขันกับตัวเองแล้ว ยังต้องรักษาความซื่อสัตย์ เนื่องจากต้องเคารพกฎ กติกา ไม่เอาเปรียบผู้อื่น Good Guy Run 2022 เป็นการจัดงานวิ่งเพื่อรณรงค์สื่อสารประเด็นสาธารณะ การแสดงพลังแห่งความดี ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันที่ต้องการยกระดับการจัดงานวิ่ง ต้องไร้ค่าน้ำร้อนน้ำชา

                   ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยลดลงจาก 74.6% ในปี 2562 เหลือเพียง 55.5% ในปี 2563 สสส. เร่งสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมฟื้นกิจกรรมทางกายทุกช่วงวัย ทำให้ปี 2564 ระดับกิจกรรมทางกายเพียงพอ ขยับเพิ่มสูงขึ้นเป็น 63% การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญที่จะฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกาย นอกจากจะใช้พลังบวกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอผ่านการจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทยไปพร้อมกัน

                   นายธัชพล จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า “Good Guy Run 2022” แบ่งเป็น 3 ระยะทาง 13 กม. 5 กม. 2 กม. นักวิ่งจะได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ต้านโกงร่วมกัน โดยมีการบันทึกภาพมุมสูง เพื่อส่งพลังความดีให้ทั่วโลกได้รับรู้ พร้อมมีกิจกรรมรณรงค์ใช้แก้วน้ำใบเดียวตลอดการวิ่ง กิจกรรมร้านไร้คนขาย ดนตรีในสวน สนใจสมัครวิ่งได้ทางเว็บไซต์  https://race.thai.run/goodguyrun2022  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ  GoodGuyRun

Shares:
QR Code :
QR Code