สานงาน เสริมพลัง ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือตอนบน ข่วงกำกึ๊ดล้านนา

featured

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ โรงแรมดิเอมเพลส จ.เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเวที “สานงาน เสริมพลัง ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือตอนบน : ข่วงกำกึ๊ดล้านนา” จัดโดยสำนักภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ แกนนำภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กว่า 25 ภาคี มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน โดยนายประจวบ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีความโดดเด่นหลายด้าน อาทิ การท่องเที่ยว การศึกษา ธุรกิจการค้าและบริการ ตลอดจนมีความงดงามทางวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีต้นแบบพื้นที่และแหล่งเรียนรู้สุขภาวะ ที่พร้อมให้ทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยน และนำไปขยายแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2OcNcVf

Shares:
QR Code :
QR Code