สาธารณสุขบริการฉีดวัคซีน 4 กลุ่มเสี่ยง

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สาธารณสุขบริการฉีดวัคซีน 4 กลุ่มเสี่ยง thaihealth


แฟ้มภาพ


          ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่พบได้บ่อย มีการระบาดเป็นระยะ หากไม่มีการป้องกันที่ดี และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้


          เพื่อลดความรุนแรงของโรค การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตได้ การฉีดวัคซีนป้องกันทุกปีจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ


          กระทรวงสาธารณสุขโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับกรมควบคุมโรคได้เตรียมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลใหม่ 3.1 ล้านโด๊ส บริการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  4 กลุ่ม ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย  ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  ถึง 31 สิงหาคม 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วัคซีนที่ฉีดประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ A Michigan ( H1N1) สายพันธุ์ A HongKong ( H3N2) และสายพันธุ์ B Brisbain (ออสเตรเลีย)


          สำหรับการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อนฉีดวัคซีน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพโดยรวม สามารถปฏิบัติงานได้ปกติ ไม่ป่วยหรือมีอาการไข้ก่อนรับวัคซีน นอกจากนี้ผู้ที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ผู้ที่มีประวัติเคยแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง โดยทั่วไปอาการข้างเคียงพบได้น้อย ส่วนใหญ่เป็นอาการเฉพาะที่ เช่น บวม แดงตรงบริเวณที่ฉีด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือมีไข้ต่ำ ๆ อาการที่เกิดขึ้นมักหายได้เองภายใน 1-3 วัน การดูแลรักษาอาการข้างเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้ทานยาลดไข้


          อย่างไรก็ตามการได้รับวัคซีน นอกจากจะเป็นการป้องกันโรคแล้ว ยังลดภาวะแทรกซ้อน และการแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ โดยวัคซีนจะมีผลป้องกันร้อยละ   60 – 70 ดังนั้นผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน จึงควรดูแลตนเองควบคู่ไปด้วย หลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองจากการสัมผัสผู้ป่วย การดูแลร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นมาตรการที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปที่รักสุขภาพทุกคน


          สำหรับประชาชนทุกสิทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยรายละเอียดการขอเข้ารับสิทธิ์ สอบถามได้ที่สายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


 

Shares:
QR Code :
QR Code