สาธารณสุขนครนายก….แบบอย่างของการสร้างสุขภาพ

 

สาธารณสุขนครนายก….แบบอย่างของการสร้างสุขภาพ

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  นำโดย นายแพทย์แสวง  หอมนาน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ สาธารณสุขสามัคคี สุขภาพดี ต้องปลอดบุหรี่และสุรา  “องครักษ์เกมส์”  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน 2555  ณ สนามกีฬาเทศบาลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  โดยมีหัวหน่วยงานและบุคคลากรด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม  เช่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โรงพยาบาลนครนายก โรงพยาบาลบ้านนา  โรงพยาบาลองครักษ์  โรงพยาบาลปากพลี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง บ้านนา  ปากพลี  องครักษ์  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งจังหวัดนครนายก

นายแพทย์แสวง   หอมนาน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีกล่าวว่า “บุคลากรสาธารณสุข ต้องเป็นแบบอย่างให้ประชาชนในการสร้างสุขภาพ  ออกกำลังกาย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาพ โดยไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ มีการออกกำลังกายอยู่เสมอ

ภายในงาน  ทุกหน่วยงาน ได้จัดมีการเดินขบวนเข้าสู่สนามกีฬา โดยมีรณรงค์ให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลัก 5 อ. รวมถึงการหลีกเลี่ยงจากบุหรี่  สุรา เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ต่อไป

 

 

 

เรื่องโดย : นายจีรยุทธ์   นุ่มนวล เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ