สั่งเร่งสกัดไข้เลือดออกด่วน

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


สั่งเร่งสกัดไข้เลือดออกด่วน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรุงเทพมหานครเร่งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กำชับทุกหน่วยงานลดสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 3 ราย โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานครให้ทราบสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-13 กันยายน 2561 พบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 5,733 คน เขตที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือเขตหนองจอก บางกะปิ และห้วยขวาง ตามลำดับ จากการลงพื้นที่พบว่า พื้นที่เกิดโรคเป็นชุมชน หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ บ้านเรือน ร้านค้าที่มีความอับชื้น อับทึบ และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครมีอัตราการเกิดโรคเป็นอันดับที่ 30 ของประเทศ และพบผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลมากกว่กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ ผู้ว่าฯกทม.ได้กำชับให้สำนักอนามัย ศูนย์สาธารณสุข 68 แห่ง สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัด 10 แห่ง และสำนักงานเขต 50 เขต เร่งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งเร่งให้ความรู้เด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 437 แห่ง เพื่อไปแจ้งเตือนผู้ปกครอง พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่เสี่ยง

Shares:
QR Code :
QR Code