สั่งคุมเข้มชุมชนไทย-พม่า สกัด”ไข้เลือดออก”ระบาด

 

สั่งคุมเข้มชุมชนไทย-พม่า สกัด"ไข้เลือดออก"ระบาด

 

สาธารณสุขระนอง สั่งคุมเข้มสุขาภิบาชุมชนไทยพม่า เร่งหาทางสกัดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบระบาดหนัก(ม.ค.-เม.ย.55) พบผู้ป่วย 83 ราย ตายแล้ว 1 ราย

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง แจ้งว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคา-30 เมษายน 2555 พบผู้ป่วย 83 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี พื้นที่พบผู้ป่วยมากที่สุดที่ อ.เมือง รองลงมาคือ อ.กระบุรี อ.สุขสำราญ อ.กะเปอร์ และ อ.ละอุ่น โดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดการแพร่ระบาดขณะนี้ คือที่ อ.เมือง เขต ต.เขานิเวศน์ ต.บางบอน ต.บางริ้น อ.กระบุรี เขตต.น้ำจืด ต.ล่ำเลียง อ.กะเปอร์ เขต ต.บ้านนา ต.ม่วงกลวง, อ.ละอุ่น เขต ต.บางพระเหนือ ต.บางแก้ว และอ.สุขสำราญ เขต ต.กำพวน

นพ.ธงชัย กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขฯ จึงแจ้งเตือนประชาชนให้หมั่นตรวจสอบแหล่งน้ำขังภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน หากพบลูกน้ำยุงให้รีบกำจัดโดยการใช้ปลาหางนกยูงใส่ในภาชนะที่เป็นน้ำใช้ น้ำดื่มควรปิดภาชนะให้มิดชิด ส่วนน้ำขังควรทำทางระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก สำหรับน้ำที่ไม่สามารถระบายได้ให้ใส่น้ำมันเครื่องที่ไม่ใช้แล้ว หรือน้ำส้มสายชู หรือเกลือลงไปเพื่อกำจัดลูกน้ำ และกำจัดยุงตัวแก่โดยใช้สเปรย์กำจัดยุงที่มีขายในท้องตลาด

“สภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยทำให้ยุงลายขยายพันธุ์และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ว่าปีนี้จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงขึ้น ซึ่งขณะนี้เน้นการดูแลชุมชนแรงงานชาวพม่าที่พบอยู่กันอย่างแออัด รวมถึงชุมชนชาวไทยในหลายชุมชนที่เป็นบ่อเกิดโรคและได้วนเวียนในชุมชนนั้น และยังแพร่สู่ชุมชนอื่นๆ ด้วย”

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ กล่าวว่าการป้องกันโรคไข้เลือดออกจะได้ผล ทุกคนต้องร่วมมืออย่างจริงจัง เพราะในบ้านเรือนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ทั่วถึง ดังนั้น ประชาชนต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวปลอดภัย ส่วนผู้ที่มีอาการไข้สูง ปวดศรีษะ ควรรีบไปพบแพทย์และควรใช้ยาทากันยุงที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทา เพื่อป้องกันยุงกัดและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นต่อไป

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ