สัมมนา เพศศึกษากติกาใหม่ในโรงเรียน

ที่มา : เฟซบุ๊ก เพจ Bookscape


สัมมนา เพศศึกษากติกาใหม่ในโรงเรียน thaihealth


เชิญครูทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม workshop เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วย "เพศศึกษากติกาใหม่"


เพศศึกษาแบบเดิมๆ สอนให้เกลียดเซ็กซ์และกลัวความสัมพันธ์ แทนที่จะเป็นเกราะคุ้มครองเด็กๆ เพศศึกษาแบบเก่ากลับเป็นกรอบกั้นวัยรุ่นจากความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะปกป้องดูแลตัวเอง


โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape ชวนคุณครูชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปแบบออนไลน์ “workshop เพศศึกษากติกาใหม่ในโรงเรียน: เซ็กซ์ ความยินยอม และการล่วงละเมิด”


– ความยินยอมคืออะไร ใครยินยอมได้บ้าง


– การล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศคืออะไร


– ครูจะป้องกันความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนได้อย่างไร


– ครูควรทำอย่างไร เมื่อนักเรียนถูกคุกคามทางเพศ


– ครูควรทำอย่างไร เมื่อนักเรียนมีเซ็กซ์ไม่พร้อม


– ครูจะเป็นคนที่นักเรียนไว้ใจคุยเรื่องเซ็กซ์ด้วยได้อย่างไร


กะเทาะเปลือกมายาคติเรื่องเพศในสังคม เรียนรู้แก่นของเพศศึกษา ทำความเข้าใจเรื่องราวแสนสามัญของมนุษย์ผ่านสายตาที่เข้าใจและหัวใจที่พร้อมรับฟังแบบไม่ตัดสิน


นำกิจกรรมโดยทีม Life Skills Thailand


เมย์ – อโนพร เครือแตง  นักจิตวิทยา family therapy และผู้ก่อตั้ง Life Skills Thailand


เมย์ – ชนิตา สุขวัจนี  ผู้ร่วมก่อตั้ง Life Skills Thailand


Life Skills Thailand ทำงานเรื่อง sex education และ empowerment กับนักเรียน นักศึกษา คุณครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ ในมุมมองเรื่องเพศวิถี เพศสภาพ และความหลากหลายทางเพศ โดยพยายามสร้างความเข้าใจ ให้ชุดข้อมูล สร้างอำนาจภายใน เพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดด้วยเหตุแห่งเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน


Facebook Life Skills Thailand: https://www.facebook.com/LifeskillsThailand/


กำหนดการ


  • ศุกร์ 22 พ.ค. 19.30-21.00 น. pre-workshop (online) แนะนำตัว และเรียนรู้เครื่องมือออนไลน์ที่จะใช้ทำ workshop
  • อาทิตย์ 24 พ.ค. 13.00-16.30 น. workshop เพศศึกษากติกาใหม่ในโรงเรียน: เซ็กซ์ ความยินยอม และการล่วงละเมิด (online)


วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม


(1) เขียนอีเมลหัวข้อ "สมัคร workshop เพศศึกษากติกาใหม่” ส่งมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


(2) ข้อมูลประกอบการรับสมัครที่ต้องส่งทางอีเมล


            ก. ประวัติส่วนตัวและผลงาน (ในเอกสารโปรดระบุชื่อ-นามสกุล อายุ โรงเรียน เบอร์ติดต่อ ผลงานและ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง)


            ข. ความเรียงที่มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆ เหล่านี้


                        — เหตุผลที่ต้องการเข้าร่วม workshop (เช่น เคสตัวอย่างประสบการณ์)


                        — ความคาดหวังจากการเข้าร่วม workshop


                        — การนำเอาเครื่องมือที่ได้จาก workshop ไปใช้ประโยชน์ต่อ


(3) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape และอีเมลผู้สมัคร


(4) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องโอนเงินค่ามัดจำ 1,000 บาท เข้าบัญชี  บจก.บุ๊คสเคป ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 037-2-64728-0 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม workshop ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดบัญชีสำหรับรับเงินคืน มาพร้อมอีเมลยืนยันการเข้าร่วม workshop มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ทางโครงการจะคืนเงิน 1,000 บาทให้เต็มจำนวน ภายหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้งสองวัน


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม


– เป็นครูที่กำลังสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย


– สามารถใช้เครื่องมือ online ในการ workshop ได้ (เช่น โปรแกรม zoom)


– สามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดการปฐมนิเทศและ workshop


– อ่านหนังสือ “เพศศึกษากติกาใหม่ : ไกด์บุ๊คว่าด้วยความยินยอม เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับวัยรุ่น” (Consent) ก่อนการเข้าร่วม workshop (ทีมงานจะจัดส่งหนังสือให้ล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)


– รับจำนวนจำกัด 15 คน


– เมื่อเข้าร่วม workshop ครบตามเงื่อนไข ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ

Shares:
QR Code :
QR Code