สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย thaihealth


 "สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2559"


ถือเป็นงานใหญ่อีกงานที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด กับงาน "สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2559" วันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00-17.00 น. ระดับโลกมีการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 18 พ.ย.ของทุกปี


สำหรับประเทศไทย ในช่วงเช้า 10.00-12.00 น. ที่ สสส. มีจัดกิจกรรมไฮไลต์จะอยู่ที่การเสวนาเด็ก โดยนักเรียนโรงเรียนต้นแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ และเสวนาเรื่อง "ผู้ป่วยเด็กที่ได้ผลกระทบจากการติดเชื้อดื้อยา" โดย รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของผู้ป่วยเด็กวัยเพียง 7 ขวบ ชีวิตเฉียดตายเพราะเชื้อดื้อยา หมดค่ารักษาพยาบาลเป็นล้าน ซึ่งพ่อแม่ทั้งหลายไม่ควรพลาด


ส่วนช่วงบ่าย 14.00-17.00 น. ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี มีทั้งการจัดนิทรรศการและงานเสวนาที่น่าสนใจหลายอย่างเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาที่ประชาชาชนต้องรู้ เช่น การดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ, เช็กพฤติกรรมเสี่ยงมีส่วนทำให้เกิดเชื้อดื้อยา, 3 โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และระวังภัยยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านแบคทีเรียที่ตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม

Shares:
QR Code :
QR Code