สับสนเรื่องวัคซีนโควิดอยู่หรือเปล่า? ชวนดูหนังใหม่ สสส. ช่วยคลายหลายข้อสงสัย

สับสนเรื่องวัคซีนโควิดอยู่หรือเปล่า? ชวนดูหนังใหม่ สสส. ช่วยคลายหลายข้อสงสัย thaihealth


คุณเป็นหนึ่งในคนที่คิดแบบนี้หรือเปล่า?


คนไทย 24% เข้าใจผิดว่า ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว จะไม่มีโอกาสติดเชื้ออีก


คนไทย 33% เข้าใจผิดว่า ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว ถ้าติดเชื้อ จะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น


คนไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป เกือบ 40% ไม่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด


(ผลวิจัยการตลาดเพื่อสังคม สสส.)


ถ้าในผลสำรวจนี้ มีบางข้อที่ตรงกับความคิดของคุณ อย่าได้แปลกใจ เพราะเชื้อโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่คุณจะเต็มไปด้วยคำถาม ความสับสน หรือแม้แต่จะวิตกกังวล เพราะขนาดวันที่วัคซีนมาถึงประเทศ เริ่มทยอยฉีด และคุณก็รู้ดีว่า วัคซีนคือความหวังในการพิชิตวิกฤตที่ทำเราทุกคนสะบักสะบอม แต่คุณก็ยังไม่แน่ใจว่า ถ้าถึงเวลา ตัวเองจะพร้อมฉีดวัคซีน ใช่หรือไม่?


          จากสถานการณ์ที่หลายคนเป็นอยู่นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชื่อว่า ความรู้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คนไทยคิด และตัดสินใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนบนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น สสส. จึงชวนส่งต่อคลิปชุด “วัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด” ที่มีทั้งหมด 3 ตอน


 


Ep. 1/3 วัคซีนทำหน้าที่เป็นคู่ซ้อมให้ร่างกายพร้อมสู้เชื้อโควิด-19 ได้อย่างไร ?EP. 2/3 ฉีดวัคซีนโควิดแล้วยังรับเชื้อหรือแพร่เชื้อได้ไหม ?EP. 3/3 ฉีดวัคซีนแล้วทำไมยังต้อง New Normal ? 


โดยแต่ละตอนจะอธิบายข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประโยชน์และการทำงานของวัคซีน , ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อได้อีกหรือไม่ และการทำตัวที่เหมาะสมหลังการฉีดวัคซีน ซึ่งแน่นอน บางเรื่องเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ง่ายในอธิบายให้เข้าใจ แต่คลิปชุดนี้ผ่านการระดมความคิดจากนักสื่อสารมืออาชีพ และคณะบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านวัคซีน กลั่นกรองจนออกมาเป็นคลิปขนาดสั้นที่เข้าใจง่ายที่สุด


“สสส.ต้องการให้ประชาชนมีข้อมูลเรื่องวัคซีนให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพราะการฉีดวัคซีนเป็นความสมัครใจ โดยเราผลิตชุดข้อมูลจำเป็น ก่อนรับวัคซีน หลังรับวัคซีน รวมถึงฉีดแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งสปอตทางโทรทัศน์ สื่อเสียง โปสเตอร์ วิดีโอ สื่อออนไลน์” นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. ยืนยันความตั้งใจ


การฉีดวัคซีนอาจเหมือนเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่ในความเป็นจริงแล้ว การจะเอาชนะเชื้อโควิดได้อย่างแท้จริง ในสังคมนั้นต้องมีสัดส่วนประชากรที่มีภูมิคุ้มกันจำนวนที่มากเพียงพอจนเชื้อโรคไม่สามารถแพร่กระจายได้ ซึ่งต้องอาศัยทั้งการฉีดวัคซีน และการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ อย่างเคร่งครัดต่อไป ดังนั้นการมีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนเป็นภูมิพื้นฐานของตัวเอง ก่อนตัดสินใจรับวัคซีน จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนไทยได้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างปลอดภัย และมีสุขภาพดี


หากสนใจสื่อความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ที่มีทั้งสื่อสำหรับบุคคล ชุมชน หรือองค์กร สามารถเข้าไปดู และดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://bit.ly/2PHsbXZ

Shares:
QR Code :
QR Code