สังคมใหม่ไร้ขยะ

ที่มา : หนังสือ GO ZERO WASTE ชีวิตใหม่ไร้ขยะ


สังคมใหม่ไร้ขยะ thaihealth


แฟ้มภาพ


"ขยะ" เป็นปัญหาที่ทุกคนต่างรับรู้ แต่หลายคนเลือกที่จะไม่ใส่ใจ ยังคงใช้ชีวิตประจำวันไปกับการทิ้งขยะอย่างต่อเนื่อง ขยะจึงส่งผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อขยะเกิดขึ้นแล้ว เราต้องรับผิดชอบและหาทางจัดการขยะเหล่านี้ไม่ให้กลายเป็นปัญหา


"สังคมใหม่ไร้ขยะ" จะไม่กลายเป็นเพียงเรื่องขายฝัน หากเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ผ่าน 2 วิธีการที่สามารถทำได้ไม่ยาก คือ


1. ลดการสร้างขยะ ด้วยการไตร่ตรองก่อนรับของสักชิ้นเข้ามาในชีวิต


2. นำขยะที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น มาจัดการตั้งแต่ต้นทางด้วยการแยกประเภท เพื่อให้ขยะเหล่านั้นถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง


ผลลัพธ์ที่ได้เกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงทีละน้อย แต่หากได้คนละไม้คนละมือมาร่วมด้วยช่วยกัน ความเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ้น และสร้างความแตกต่างให้สังคมได้อย่างชัดเจน

Shares:
QR Code :
QR Code