สะกิด กรอบคิดเรื่องเพศ

พาทุกคนมาออกแบบเพื่อเท่าเทียม : “สะกิด” กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

พร้อม “สะกิด” ให้เราค่อย ๆ ขยับกรอบคิด ทางเพศเพื่อสร้าง “สนามแข่งที่เท่าเทียม”

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ