สอนเด็กว่ายน้ำช่วงปิดเทอมฟรี

        สพฐ.ทุ่มงบกว่า 26 ลบ.จัดหลักสูตรสอนเด็กว่ายน้ำช่วงปิดเทอม หลังพบสถิติเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำวันละ 3 คน

/data/content/23720/cms/filmnstu1237.jpg

        นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านการเอาชีวิตรอดในน้ำให้กับเด็กนักเรียน โดยสืบเนื่องจากที่ สพฐ.พบว่าจากสถิติในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำวันละเกือบ 3 คน เฉลี่ยปีละ 1,051 คน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือเป็นประเภทการเสียชีวิตที่สูงที่สุดในจำนวนการเสียชีวิตของเด็กนักเรียน กล่าวคือ ในแต่ละปีจะมีเด็กเสียชีวิตประมาณ 3,000 คน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเกิดจากการจมน้ำ รองลงมาคือรถจักรยานยนต์

        ทั้งนี้ ถึงสถิติการจมน้ำเสียชีวิตจะลดลงจากประมาณ 1,400 คน เหลือ 1,051 คน แต่มีความจำเป็นที่จะต้องสอนวิธีว่ายน้ำให้กับเด็กเพื่อให้สามารถเอาชีวิตรอดได้ สพฐ.จึงอนุมัติงบประมาณจำนวน 26,100,000 บาท จัดสรรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 225 เขตทั่วประเทศ ไปตั้งหน่วยจัดกิจกรรม จำนวน 261 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกลับไปเป็นแกนนำขยายผลหน่วยละ 200 คน รวม 52,200 คน

/data/content/23720/cms/jlpqrvwy3578.jpg

         นายกมลกล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา สพฐ.จัดประชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 225 คน เพื่อรับโครงการนี้ไปปฏิบัติในช่วงปิดเทอม โดยประสานสถานศึกษาในพื้นที่หาสถานที่ฝึกว่ายน้ำ ประสานผู้ปกครองนำเด็กร่วมกิจกรรม และให้ครูพลศึกษาเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน้ำ โดยเน้นไปที่การฝึกลอยตัว การเตะเท้า และการเอาชีวิตรอดในน้ำ ข้อปฏิบัติหากต้องเดินทางด้วยเรือ หรือการช่วยชีวิตคนจมน้ำ เป็นต้น ซึ่งโดยหลักการแล้วถ้าคนลอยตัวอยู่ในน้ำได้ 3 นาที หรือว่ายน้ำได้ 15 เมตรจะรอดชีวิต เพราะ 3 นาทีเพียงพอให้ผู้เห็นเหตุการณ์หาสิ่งของยื่นลงไปให้เกาะได้ หรือหากว่ายน้ำได้ 15 เมตรก็สามารถว่ายเข้าไปในฝั่งได้

 

        ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต 

Shares:
QR Code :
QR Code