สองล้อเติมยิ้ม ลูกหลานทหารชายแดนใต้

     หลังจากเทศกาลแห่งความสุข เรามาช่วยส่งความสุขและกำลังใจให้กองพลที่ปฏิบัติการใน 3 จว.ชายแดนใต้ด้วยกัน ในวันวันที่ 13 มกรา 58 09:00-10:00 น. ณ กอ.รมน.


/data/content/26955/cms/e_efhijprwy369.jpg


     ช่วงวันเด็กที่จะมาถึง ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จับมือมอบจักรยานให้ลูกหลานทหารหาญ กับโครงการสองล้อเติมยิ้มฯ วันที่ 13 มกรา 2558 เวลา 09:00-10:00 น. ณ กอ.รมน.


     "สองล้อเติมยิ้มฯ" กิจกรรมเล็กๆ ที่ชมรมฯ และชาวจิตอาสาดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ด้วยการรับบริจาคทุน เพื่อนำไปจัดซื้อจักรยานสภาพดีให้ลูกหลานทหารที่ไปฏิบัติงานที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งถึงภูมิลำเนาของลูกหลานทหาร เพื่อเป็นกำลังใจให้ทหาร และส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน


      ท่านใดสนใจร่วมงาน หรือบริจาคทุนสนับสนุนโครงการสองล้อฯ สอบถามรายละเอียดที่น้องออฟ (จิตอาสา) 083 543 8710 หรือที่สำนักงาน 02-618-4434


 


 


     ที่มา: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code