สสส.-Bookscape ชวนร่วมเสวนา เรียนอย่างไรให้สนุก

ที่มา : Bookscape Facebook Page


สสส.-Bookscape ชวนร่วมเสวนา เรียนอย่างไรให้สนุก thaihealth


เราจะเปลี่ยนการ ‘เล่น’ เป็นการ ‘เรียน’ ได้อย่างไร? ห้องเรียนที่สนุกควรมีองค์ประกอบแบบไหน? อะไรคือบทเรียนการศึกษาของฟินแลนด์ที่เราควรเรียนรู้? แล้วเราจะพัฒนาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทยได้อย่างไร?


Bookscape ชวนครูอาจารย์ พ่อแม่ และนักการศึกษา เข้าร่วมซีรีส์งานเสวนาและ workshop ในหัวข้อ “Joyful Learning & Creative Education” ร่วมค้นหาแนวทางปฏิวัติการเรียนรู้ให้กลายเป็นเรื่องสนุก ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


1. Workshop “Designing the Future – the Finnish Way: เรียนผ่านเล่นสไตล์ฟินแลนด์”


กิจกรรม workshop สำหรับพ่อแม่และครู เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการเล่น ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้แนวคิด design thinking ผ่านหลักสูตรจากฟินแลนด์ ร่วมนำ workshop โดย สถาบัน Arkki Thailand สถาบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาฟินแลนด์ ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบัน Arkki Thailand ชั้น 2 Bambini Villa ซ. สุขุมวิท 26 *รับจำนวน 40 คน


2. Workshop “Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์”


เจาะลึกแนวทางการสอนและห้องเรียนสไตล์ฟินแลนด์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่สนุกและมีคุณภาพ ร่วมนำ workshop โดย Nina Nordman วิทยากรครูชาวฟินแลนด์ผู้มีประสบการณ์การสอนมากว่า 20 ปี ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-13.30 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *รับจำนวน 60 คน


วิธีสมัครเข้าร่วม workshop ทั้งสองกิจกรรม


  1. เขียนอีเมลหัวข้อ “สมัคร workshop (ชื่อกิจกรรม)” ส่งมาที่ [email protected]
  2. ข้อมูลประกอบการรับสมัครที่ต้องส่งทางอีเมล

    – ประวัติส่วนตัว (โปรดระบุชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ หน่วยงาน)

    – ความคาดหวังและเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วม workshop ครั้งนี้
  3. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกทางเฟซบุ๊กเพจ bookscape และอีเมลผู้สมัคร.
  4. หลังประกาศผล ผู้ได้รับคัดเลือกต้องโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชี บจก.บุ๊คสเคป ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 037-2-64728-0 เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม workshop ภายในวันเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์


ทั้งนี้ทางโครงการจะคืนเงิน 1,000 บาทให้เต็มจำนวน ภายหลังจากได้เข้าร่วม workshop

**เปิดรับสมัครถึง 17 ก.ค. 62 (หากมีผู้สมัครเกินกว่าเป้าหมายจำนวนมาก ผู้จัดอาจปิดรับก่อนกำหนด)


3. เสวนาสาธารณะ “Joyful Learning and Creative Education: เรียนอย่างไรให้สนุก: ปลุกการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต”


วงเสวนาว่าด้วยการยกระดับการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทย และพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ให้เด็กได้ “สนุก” กับการเรียนอย่างแท้จริง โดยตัวแทนวิทยากรผู้คร่ำหวอดในแวดวงการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่ http://bit.ly/edutalk-registration (เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)


จัดโดย โครงการขับเคลื่อนความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบัน Arkki Thailand

Shares:
QR Code :
QR Code