สสส.โชว์ผลงานสร้างเสริมสุขภาพปี 2557

featured

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลลาดพร้าว ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ?ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า? สสส. ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง? และเพิ่มพฤติกรรมเชิงบวกต่อสุขภาพมาครบ 13 ปี การดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา สสส. ยังคงให้ความสำคัญกับการลด 3 ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเข้มข้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/767lDn

Shares:
QR Code :
QR Code