สสส. แนะวิธีลดเครียด เด็กเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส. แนะวิธีลดเครียด เด็กเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 thaihealth


สสส. แนะ วิธีลดเครียด เด็กเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 ชวนผู้ปกครอง จัด “มุมเล่น” ควบคู่ “มุมเรียน” ในบ้าน ส่งเสริมสุขภาพจิตและทักษะชีวิตด้วยการ “เล่นอิสระ” เน้นคำพูดเชิงบวก เลี่ยงกดดัน เข้มงวด ควบคุมเด็กระหว่างเรียนมากเกินไป 


สสส. แนะวิธีลดเครียด เด็กเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 thaihealth


นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ทำให้การใช้ชีวิตของเด็กๆ เปลี่ยนไป โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนหนังสือที่ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ทำให้เด็กเล็ก เด็กโต และเด็กวัยรุ่น ยังต้องเรียนอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19


ปัญหาที่พบบ่อย  คือ 1.กังวลเรื่องการเข้าสังคมกับเพื่อนและคุณครู 2.รู้สึกเครียดและกดดันเมื่อต้องเรียนอยู่หน้าจอนานๆ 3.กลัวติดเชื้อโควิด-19 หากต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน


สสส. แนะวิธีลดเครียด เด็กเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 thaihealth


นางสาวณัฐยา กล่าวต่อว่า “เด็กเล็ก” เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเอาใจใส่มากที่สุด เพราะไม่ใช่วัยที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง และไม่ควรต้องอยู่หน้าจอเป็นเวลานาน วิธีการง่ายๆ คือ คุณครูอาจออกแบบวิธีการสอนออนไลน์โดยให้เด็กได้ทักทายเพื่อนๆ ตอนเช้าในช่วงเวลาสั้นๆ จากนั้นก็ปล่อยให้เด็กได้ระบายสี ปั้นดิน ฟังนิทาน และเล่นได้อย่างอิสระอยู่ที่บ้าน เพียงเท่านี้ก็จะกระตุ้นพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก ให้เหมาะสมตามวัยได้ ด้วยการออกแบบ “พื้นที่เรียนรู้ในบ้าน” เพราะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาเด็กเรียนออนไลน์แล้วรู้สึกเครียด กดดันได้


สสส. แนะวิธีลดเครียด เด็กเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 thaihealth


สสส. แนะวิธีลดเครียด เด็กเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 thaihealth


วิธีการง่ายๆ คือ 1.จัด “มุมเรียน”ในที่อากาศถ่ายเท มีแสงส่องสว่าง วางคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเรียนให้เป็นสัดส่วน เพื่อทำให้เด็กรู้ว่านี่คือพื้นที่เรียนของเขา หากบ้านมีพื้นที่กว้างควรจัดไว้ 2 มุมขึ้นไป เพื่อทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อเมื่อต้องเรียนทั้งคาบเช้าและบ่าย 2.ในกรณีของเด็กเล็กควรจัด “มุมเล่น” บริเวณรอบบ้าน หรือในบ้าน ควรมีพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ ด้วยการนำของใช้ในบ้านมาดัดแปลงเป็นของเล่น เช่น ถ้วย ชาม กะละมัง สมุดระบายสี โดยไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นราคาแพง เพื่อให้เด็กได้ใช้จินตนาการและปลดปล่อยความเครียด หลังจากเรียนหนังสือ


สสส. แนะวิธีลดเครียด เด็กเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 thaihealth


สสส. แนะวิธีลดเครียด เด็กเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 thaihealth


นางสาวณัฐยา กล่าวอีกว่า ผู้ปกครองควรจัด “ตารางกิจกรรม” ระหว่างวันให้เด็กแบบชัดเจนในกรณีของเด็กเล็ก โดยชวนเด็กมาร่วมคิดออกแบบ เช่น เวลาตื่น เรียน เล่น กินอาหาร อาบน้ำและพักผ่อนเข้านอน เพราะเด็กเล็กจะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีตารางประจำวัน ทำกิจวัตรซ้ำๆ ไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ส่วนเด็กๆ ที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนตามปกติ


โดยผู้ปกครองอาจชวนคุยทบทวน วิธีดูแลตัวเองในช่วงโควิด-19 ใช้คำถามเชิงบวก เช่น รู้สึกอย่างไร กังวลอะไรบ้างเมื่อต้องไปโรงเรียน และให้เด็กทบทวนวิธีดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด-19  วิธีนี้จะช่วยให้เด็กคลายความกังวลใจ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าสู่โรงเรียน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ