สสส. เยี่ยมเพื่อนบ้าน 3 ชุม สร้างสุขภาวะ

 

คนเมืองสุขภาวะดี! สสส. ลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนบ้าน 3 ชุมชน จัดการระบบสุขภาวะชุมชนเมือง แก้ปัญหาแออัด-ขยะล้น-ป่วย NCDs ชูขับเคลื่อนใช้ชุมชนเป็นฐาน-คำนึงถึงสุขภาพทุกนโยบาย มาร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สู่การจัดการตนอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code