สสส.เปิดศูนย์สร้างสรรค์ต่อยอดคุณภาพชุมชน

สสส.เปิดศูนย์สร้างสรรค์ต่อยอดคุณภาพชุมชน เตรียมปรับโฉมใหม่ 20 เม.ย.นี้

วันว่างสร้างสรรค์

ที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต ได้มีพิธีเปิดศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ “วันว่างสร้างสรรค์” โดย รศ.ดร.วิลาสินี อุดลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า กิจกรรมชุมชนสร้างสรรค์เป็นโครงการนำร่องของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ โดยเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตมีคนใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งคนทำงานออฟฟิศด้วย มีทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ตลอดเช้าและเย็นมาร่วมออกกำลังกาย อาทิ กีฬา ฟุตซอล อย่างไรก็ตามภาคีเครือข่าย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สสส.กำลังร่วมกันปรับโฉมพื้นที่ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิตให้เป็นโฉมใหม่ภายในวันที่ 20 เม.ย.นี้ โดยเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เนื่องจากชุมชนต้องการ โดยต้องออกแบบเครื่องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย และยังมีแนวคิดปรับพื้นที่ให้เป็นลานแสดงภาพยนต์นำหนังมาฉายทุกวันศุกร์

สสส.เปิดศูนย์สร้างสรรค์ต่อยอดคุณภาพชุมชน เตรียมปรับโฉมใหม่ 20 เม.ย.นี้

รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวว่า “วันว่างสร้างสรรค์” เกิดจากเครือข่ายภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งผลกิจกรรม 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คน มีองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 38 องค์กร ขณะที่ 80 เปอร์เซ็นต์ เด็กชื่นชอบและอีก 43 เปอร์เซ็นต์ อยากให้ขยายพื้นที่ไปต่างจังหวัด ส่วนสิ่งที่อยากให้มีการเพิ่ม อาทิ 1.การฝึกสอนการประดิษฐ์หนังสั้น 2.การฝึกฝนอบรมการแสดงละครและดนตรี 3.อยากให้จัดค่ายอาสา ทั้งนี้จากผลสำรวจกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” เพียง 3 เดือน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้จัดกิจกรรม “วันว่างสร้างสรรค์” ขึ้นมา เพราะว่าทุกคนมีวันว่างแต่ทิ้งมันไป ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า พร้อมระบุศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ที่ใต้ทางด่วนเพลินจิตนี้เป็นสถานที่แรก และกำลังจะทยอยเปิดศูนย์ดังกล่าวอีก 9 แห่ง โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code