สสส. เนรมิตงานวันเด็ก ให้ทั้งความสุข-สามัคคี

 

 

สสส.ปรับแนวทางจัดกิจกรรมวันเด็ก ดึง 3 ชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กในพื้นที่ ด้าน ปธ.ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ชี้ช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างชุมชน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ซอยงามดูพลี กทม. ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวภายหลังเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่ง สสส.จัดร่วมกับ 3 ชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ได้แก่ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ และชุมชนบ้านเอื้ออาทร ว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้โอกาสเด็กๆ ได้แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแล้ว ยังเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมงานวันเด็กในแบบที่ชุมชนทั้ง 3 แห่งต้องการด้วย

“ที่ผ่านมา สสส.จะจัดงานวันเด็กที่เน้นความรู้ประเด็นสุขภาพ แต่ทางชุมชนอยากให้เด็กๆ ได้เล่นสนุกเพียงอย่างเดียว ก็เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดงานให้มีการผสมผสานระหว่างการเล่นสนุกและความรู้ที่ลงตัว เป็นที่พึงพอใจของคนในชุมชน คือมีทั้งโซนที่เล่นสนุกสนาน และมีบูธกิจกรรมให้ความรู้ผ่านการเล่นเกมต่างๆ ทั้งการแปรงฟัน การลดน้ำตาล เป็นต้น” ผู้จัดการ สสส.กล่าว

ทพ.กฤษฎา กล่าวอีกว่า ชุมชนคือหัวใจสำคัญของการจัดงาน การออกแบบกิจกรรมต่างๆ ให้ดี ชุมชนต้องมีส่วนร่วม อย่างงานวันเด็กที่เพลินจิต สสส.ก็ดึงชุมชนโดยรอบให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.จะพยายามสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น โดยจัดงานที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะเพื่อเป็นโมดูลให้ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ นำไปปรับใช้ได้ เช่น จัดนิทรรศการอาหารปลอดภัย อาจเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชน หรือโรงเรียนต่างๆ มาศึกษา หรือเรื่องการทำงานสร้างสุข ก็จะเชิญโรงงานต่างๆ เข้ามาศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนเนื้อหาไปทุกๆ 3 เดือน

นายเชษฐา แสนสุข ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทร กล่าวว่า การที่ทั้ง 3 ชุมชนได้มีโอกาสออกแบบการจัดงานวันเด็กร่วมกับ สสส.นับเป็นโอกาสที่ดี เพราะนอกจากการมีกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร่วมสนุกแบบตรงใจ ถูกใจเด็กๆ ในชุมชนของเราแล้ว ยังช่วยให้แต่ละชุมชนเกิดความสามัคคี ที่สำคัญ ทำให้แต่ละชุมชนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

 

Shares:
QR Code :
QR Code