สสส.ส่งคลิปขอบคุณ อสม. อีกหนึ่งกำลังสำคัญช่วยไทยพ้นโควิด-19

ที่มาและภาพประกอบจาก สสส.


สสส.ส่งคลิปขอบคุณ อสม. อีกหนึ่งกำลังสำคัญช่วยไทยพ้นโควิด-19  thaihealth


ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ถึงขั้นแสดงความชื่นชม โดยเจาะจงไปยังกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เป็นอีกกำลังสำคัญในการทำงานเชิงรุกแบบถึงหน้าประตูบ้าน คอยแวะเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง และให้ความรู้พื้นฐานแก่คนในชุมชน


อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเรียกย่อ ๆ ว่า อสม. ริเริ่มโดยกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ พศ.2520 จากก้าวแรกที่ค่อยเป็นค่อยไป ปัจจุบันประเทศไทยมี อสม. จำนวนกว่า 1 ล้านคนกระจายอยู่ในทั้งชนบทและชุมชนเมือง พวกเขาเหล่านี้คือชาวบ้านธรรมดาที่เสียสละเวลามาอบรมหลักสูตรที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ในยามปกติพวกเขาคือตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับชาวบ้าน ให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้น และคอยเฝ้าระวังและป้องกันโรคให้กับชุมชน แต่ในวิกฤตโควิด-19 อสม. พวกเขาทำหน้าที่ตระเวนเคาะประตูทุกหลังคาเรือนในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความรู้ และเฝ้าระวังบุคคลที่มีความเสี่ยง ซึ่งที่ผ่านมา อสม. ช่วยตามหากลุ่มคนเสี่ยงติดเชื้อให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดการแพร่เชื้อวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นถึงความเสียสละ ทุ่มเท และคุณูปการที่ อสม.ทุกคนทำเพื่อป้องกันโควิด-19  ในโอกาสนี้จึงได้จัดทำคลิป อสม. ฮีโร่ตัวเล็กที่มีหัวใจไซส์บิ๊ก เพื่อทำให้คนไทยรู้จัก อสม. มากขึ้น และเห็นถึงบทบาทในการช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้เป็นหน่วยย่อยของสังคมที่จะรวมกันเป็นความเข้มแข็งของประเทศ และที่สำคัญคลิปนี้อยากสื่อถึงคำขอบคุณ และเป็นกำลังใจแก่ อสม. ทุกคนให้มีพลังในการต่อสู้กับโรคร้ายต่าง ๆ ให้หมดไปจากสังคมไทย


หากสนใจสื่อของ สสส.ที่เกี่ยวกับโควิด-19 สามารถเข้าไปดู และดาวน์โหลดไปใช้กับตัวเองหรือองค์กรได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

Shares:
QR Code :
QR Code