สสส. สานพลังภาคี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ 65 สนามทั่วไทย พุทธศาสนิกชนกว่า 4 หมื่นร่วมตั้งมั่น ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส.-สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ 65 สนามทั่วไทย ชูแนวคิด Running Living in the Moment จิตแข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง กระตุ้นสังคมเพิ่มกิจกรรมทางกาย พุทธศาสนิกชนกว่า 4 หมื่นคน ร่วมตั้งมั่น ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา สสส.-สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ 65 สนามทั่วไทย ชูแนวคิด Running Living in the Moment จิตแข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง กระตุ้นสังคมเพิ่มกิจกรรมทางกาย พุทธศาสนิกชนกว่า 4 หมื่นคน ร่วมตั้งมั่น ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

                    เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2567 ที่สวนสราญรมย์ กรุงเทพฯ นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา 2567 สสส. สานพลัง มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ครั้งที่ 23” ภายใต้แนวคิด “Running Living in the Moment : จิตแข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการเพิ่มระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ลดเสี่ยงป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ควบคู่กับการพัฒนาสมาธิ ปฏิบัติบูชา และลด ละ อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา


                    “กิจกรรมเดินวิ่งสมาธิ ครั้งที่ 23 จัดขึ้นพร้อมกัน 65 สนาม ใน 56 จังหวัด มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 40,000 คน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่มุ่งเน้นขยายความร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและป้องกันการเกิดโรค NCDs กระจายสู่ทุกภูมิภาค สำหรับสนามส่วนกลางที่กรุงเทพฯ นี้ ก่อนเริ่มวิ่งจะมีกิจกรรมคลีนิกวิ่งสมาธิ ที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการวิ่งสมาธิ และนักวิ่งจะได้วิ่งผ่านวัดที่มีชื่อเสียงอีก 9 วัด พร้อมรับเสื้อที่ระลึก พระผงพุทธไสยาสน์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย” นางประภาศรี กล่าว


                    นายเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า กิจกรรมการเดินวิ่งสมาธิ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 เน้นสร้างการเรียนรู้ให้นักวิ่งได้หยุดนิ่งอยู่กับตัวเอง ซึ่งนอกจากการมีกิจกรรมทางกายที่ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง ยังส่งผลต่ออารมณ์ ลดความวิตกกังวล ความเครียด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมจะเริ่มในเวลา 05.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ มีพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์จุดปล่อยตัวนักวิ่ง เพื่อให้ทำกิจกรรมอย่างมีศีล สมาธิ และปัญญา ตามหลักไตรสิกขา และเมื่อถึงเส้นชัยนักวิ่งจะได้รับชุดสังฆทาน อาหารแห้ง สำหรับตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา

Shares:
QR Code :
QR Code